Психиатрия

Белов О. О.
Особливості соціальної підтримки хворих на ендогенні депресивні розлади
82 - 86
Гальченко А. В.
Відмінності психосоціальноі дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб з непсихотичними психічними розладами
87 - 92
Гончаров В. Є.
Механізми розвитку та подолання панічного розладу
93 - 99
Зеленська К. О., Платинюк О. Б.
Патопсихологічні особливості стрес−асоційованих розладів у осіб, які пережили бойові дії
100 - 103
Кольцова Г. Г.
Персоніфіковані програми психотерапевтичної підтримки та профілактики суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами
104 - 108
Косенко К. А.
Комплексна оцінка ризику розвитку пограничних психічних розладів у моряків далекого плавання
109 - 116
Ліхолетов Є. О.
Аналіз копінг−поведінки цивільних осіб з адаптаційними розладами, які зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту
117 - 124
Ярославцев С. О.
Характеристика тривожних і депресивних проявів у пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах
125 - 132
Шевченко−Битенский К. В.
Критерії діагностики когнітивних порушень у пацієнтів із галюцинаторно−параноїдними розладами при судинній деменції
3 - 6
Харитонов В. И.
Особливості психологічного реагування на хворобу у пацієнтів з епілепсією при її коморбідності з депресіями в інтеріктальному періоді
7 - 11
Зинченко Е. Н.
Патопсихологічні особливості невротичних розладів у сільського населення
12 - 15
Косенко К. А.
Порівняльний аналіз агресивності і ворожості як наслідків професійного стресу у моряків далекого плавання морського торгового флоту
15 - 20
Хомицкий Н. Е.
Нейрокогнітивні розлади при ендогенних психозах з епізодичним перебігом як складова патоперсонологічних трансформацій (порівняльний аналіз)
21 - 26
Марута Н. О., Явдак І. О., Колядко С. П., Федченко В. Ю., Череднякова О. С., Заворотний В. І.
Особливості психічного стану внутрішньо переміщених осіб (структура та вираженість психопатологічних порушень)
40 - 44
Юрценюк О. С.
Значення рівня нейротизму у діагностиці непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів
45 - 48
Хоміцький М. Є.
Структура і типи реагування на хворобу та показники адаптивності/дезадаптивності при шизоафективному та афективних розладах у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (порівняльний аналіз) 48−52
48 - 52
Шевченко−Бітенський К. В.
Особливості соціального функціонування пацієнтів зі змішаною деменцією, ускладненою галюцинаторно−параноїдними розладами
53 - 57
Лінська К. І.
Ставлення хворих на депресію до тем, що стосуються їхнього психічного статусу, за результатами психофізіологічного дослідження
58 - 69
Абдряхімова Ц. Б., Белов О. О.
Індивідуально−психологічні та клініко−психопатологічні особливості пацієнтів із ревматоїдним артритом з урахуванням гендерного фактора
61 - 64
Бабалян В. О.
Динаміка депресивно−тривожних проявів у хворих похилого та старечого віку при лікуванні переломів проксимального відділу стегна
65 - 70
Шевченко−Бітенський К. В.
Фактори ризику розвитку галюцинаторно−параноїдних порушень у хворих на деменцію судинного генезу
70 - 73
Харитонов В. І.
Специфіка клініко−психопатологічних проявів депресивних розладів у хворих на епілепсію в інтеріктальному періоді
74 - 77
Скрипніков А. М., Животовська Л. В., Рудь В. О., Шкідченко О. І., Животовська А. І.
Хронобіологічні основи терапії афективних психічних розладів
41 - 44
Чугунов В. В., Дац В. В., Скрипник А. С.
Одонтофобічні реакції у дітей із різним рівнем психічного здоров’я: класифікація та клінічне наповнення
45 - 47
Рахман Л. В., Білобривка Р. І., Плевачук О. Ю., Шпильовий Я. В., Осадця М. О.
Роль нейробіологічної аугментації в лікуванні терапевтично резистентних депресій
48 - 52
Хоміцький М. Є.
Клініко−психопатологічна характеристика ремісій параноїдної шизофренії з епізодичним перебігом та шизоафективного розладу у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (компаративний клініко−етологічний аналіз)
53 - 57
Опря Є. В.
Комплексна реабілітація хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом 2−го типу (стратегія, принципи, завдання та методи терапії)
58 - 61
Лінська К. І.
Ставлення до вербальних і невербальних звукових стимулів та час реакції на них як діагностичні маркери депресії пацієнтів
62 - 73
Гончарук О. В.
Референтні стосунки як чинник соціальної реадаптації жінок із психічними розладами
73 - 78
Опря Є. В.
Особливості репрезентації психічних та соматичних розладів у свідомості хворих на шизофренію з коморбідними серцево−судинними захворюваннями
38 - 41
Боднар Л. А.
Дисморфофобії у косметичній хірургії
42 - 46
Мудренко І. Г.
Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції
47 - 50
Гапонов К. Д.
Особливості афективних порушень у структурі алкогольної залежності в осіб із різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу
51 - 57
Бабалян В. О.
Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна
58 - 62
Кнігавко О. В.
Прояви межових розладів у пацієнтів із сексуальними дисфункціями
62 - 65
Росінський Г. С.
Психоемоційний і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров’я сім’ї
66 - 71
Шевченко Р. П.
Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта
71 - 75
Наумов В. Л.
Клініко−психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості
76 - 79
Федченко В. Ю.
Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів
80 - 85
Вязьмітінова С. О.
Ефективність санаторно−курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій
86 - 89
Хайтович М. В., Максименко С. Д., Місюра Л. І., Місюра О. М.
Висока реактивна тривожність як фактор ризику стабільної артеріальної гіпертензії у підлітків.
46 - 48
Курило В. А.
Особенности стуруктуры и психопатогенеза бредовых синдромов у больных шизофренией или сосудистой деменцией.
49 - 52
Михайлова Е. А.
Феноменологія фобії у дітей із тривожними розладами.
52 - 59
Пономарьов В. І., Рощупкіна Т. М.
Деякі психоневрологічні аспекти алкогольних енцефалопатій та їх пароксизмальних проявів.
60 - 63
Данілевська Н. В.
Сучасні особливості посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців ЗСУ.
64 - 66
Сафонов Д. Н.
Особенности психомоторных и поведенческих нарушений при кататоноформных состояниях диссоциативного и нейролептического генеза.
67 - 71
Опря Є. В.
Особливості інсайту психічної хвороби у пацієнтів із шизофренією та коморбідними соматичними розладами.
72 - 75
Наумов В. Л.
Психопатологічні наслідки бойового стресу в учасників антитерористичної операції.
76 - 80
Матковская Т. Н.
Коморбидность когнитивных нарушений у детей с тревожно−фобическими расстройствами
41 - 44
Заворотный В. И.
Социальная фрустрированность у военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройсва
45 - 49
Данілевська Н. В.
Синдром відстроченого післябойового відреагування як один зі станів бойової психічної травми у військовослужбовців, які брали участь в АТО
49 - 52
Городокін А. Д.
Особливості внутрішньої структури коморбідної психопатологічної симптоматики у пацієнтів, які перебувають на програмах замісної терапії залежності
53 - 57
Дьома І. С.
Клінічні варіанти іпохондричних розладів у хворих на кардіоваскулярну патологію із перенесеними «судинними катастрофами»
58 - 60
Самойлова О. В., Пономарьов В. І.
Показники психологічного захисту у дітей з розладами адаптації із родин вимушених переселенців
61 - 65
Бабієнко В. В., Григор'єв Є. О., Левковська В. Ю., Корольова Т. А.
Профілактика постінсультної депресії: сучасні тенденції
32 - 35
Рахман Л. В.
Параметри соціальної дисфункції при терапевтично резистентних депресіях
36 - 41
Мудренко І. Г.
Клініко−психопатологічна структура вищих психічних функцій та емоційної сфери у пацієнтів із суїцидальним ризиком при судинній деменції
41 - 46
Городокин А. Д.
Особенности невротических проявлений у лиц, пребывающих на программе заместительной терапии зависимости
47 - 50
Хоміцький М. Є.
Методика пуризації диференційної діагностики шизофренії та шизоафективного розладу з використанням клініко−етологічного методу (авторська методика)
51 - 54
Курило В. А., Данилевская Н. В.
Динамика клинической картины простой формы шизофрении в контексте ее дифференциальной диагностики с другими формами заболевания
53 - 58
Іщук В. В.
Психоендокринний синдром на тлі гіперкортицизму: нозогенна складова та психотерапевтичний супровід
59 - 62
Мудренко І. Г.
Біологічні особливості формування суїцидальної поведінки у хворих із деменціями (огляд літератури)
63 - 68
Білоус В. С.
Соціальна фрустрованість та якість життя пацієнтів із параноїдною шизофренією та гострим поліморфним психотичним розладом у продромальному періоді психозу
69 - 73
Корж А. В.
Сучасні дані про прихильність до терапії нейролептиками хворих на параноїдну шизофренію (огляд літератури)
73 - 78
Бойко Д. І.
Біопсихосоціальна характеристика аутоагресивної поведінки пацієнтів при першому епізоді психозу
79 - 82
Чугунов В. В., Дац В. В.
Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
37 - 40
Пшук Н. Г., Камінська А. О.
Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами
40 - 43
Кукуруза Г. В., Кравцова А. М.
Раннє втручання як система фасилітації розвитку дитини з психомоторними порушеннями
44 - 47
Казаков О. А., Боднар Л. А.
Порушення функціонування сімейних відносин у родинах, в яких один із батьків хворіє на параноїдну шизофренію
48 - 52
Мудренко І. Г.
Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією
53 - 57
Корж А. В.
Сучасні питання переносимості нейролептиків та прихильності до терапії хворих на шизофренію
57 - 61
Стаханов К. О.
Дослідження основних порушень соціального функціонування пацієнтів із постшизофренічною депресією
62 - 66
Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Водка М. Е., Вашките И. Д., Алиева Т. А., Вязьмитинова С. А.
Опыт применения анималотерапии в системе психореабилитации участников АТО в санаторно−курортных условиях
39 - 43
Азизов А. П., Романова И. В.
Психокоррекция патологической мастурбации и аноргазмии у женщин с супружеской дезадаптацией
43 - 47
Дроздова І. В., Яновська С. Я.
Оцінка когнітивної дисфункції при артеріальній гіпертензії в практиці медико−соціальної експертизи
48 - 54
Рахман Л. В., Білобривка Р. І.
Структура, семіотика та комплексна терапія тривоги у пацієнтів кардіологічного профілю
55 - 59
Кожина Г. М., Коростій В. І., Зеленська К. О., Платинюк О. Б.
Патогенетично обґрунтована система психопрофілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах у внутрішньо переміщених осіб
59 - 61
Артемчук А. П., Артемчук О. А., Артемчук К. А.
Вираженість і перебіг реактивної та особистісної тривоги у хворих, залежних від алкоголю, як інтегральні прогностичні показники формування терапевтичної ремісії
62 - 68
Луценко О. Г., Кришталь Т. В., Даниленко Т. П.
Особливості психосексуального дизонтогенезу у пацієнтів із біполярним афективним розладом
69 - 72
Шиндер В. В.
Ефективність атипових антипсихотиків у поєднанні з антидепресантом при терапії депресивного типу шизоафективного розладу
73 - 76
Водка М. Е.
Клинические предикторы парасуицидального поведения у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе
77 - 84
Рахимкулова А. С.
Трехфакторная модель рискового поведения у подростков с суицидальными мыслями и намерениями
85 - 93
Ткаченко О. В.
Комплаєнс−орієнтована комплексна система психопрофілактики і терапії психічних розладів у хворих на цукровий діабет 2−го типу
94 - 97
Заворотный В. И.
Характеристика боевых стрессоров гибридной войны на востоке Украины
98 - 100
Михайлов Б. В., Сердюк О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А., Вязьмітінова С. О.
Структурно−динамічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників АТО на етапі реабілітації в санаторно−курортних умовах
55 - 60
Водка М. Е.
Социальные предикторы парасуицидального поведения у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе
60 - 72
Мосейко А. В.
Клинико−психопатологические характеристики инициальной симптоматики в структуре простой формы шизофрении
72 - 75
Криванкова Н. В.
Медико−психологічні чинники дискомплаєнтності у хворих із тривожно−депресивними розладами органічного генезу
75 - 78
Шелестова О. В.
Розлади адаптації як наслідок впливу стресу
74 - 77
Дрюченко М. О.
Особливості клініко−психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок в контексті їх впливу на стан материнсько−дитячої взаємодії
78 - 84
Мосейко А. В.
Катамнестический и клинико−психопатологический анализ синдромокинетических характеристик простой формы шизофрении
85 - 88
Уханова А. И.
Феномен буллинга в контексте психического здоровья старшеклассников
89 - 94
Закаль К. Ю.
Индивидуально−психологические предикторы медикаментозного комплайенса у больных параноидной шизофренией при различном течении заболевания
58 - 62
Шпильовий Я. В.
Клініко−феноменологічний аналіз депресії у жінок − вимушених переселенок та дружин учасників АТО
62 - 67
Дрюченко М. О.
Нові підходи до лікування параноїдної шизофренії: загальні засади і специфічні особливості (огляд)
68 - 72
Шкода К. В.
Клініко−психологічна характеристика психоемоційної сфери дружин і матерів пацієнтів із параноїдною шизофренією
73 - 76
Сафонов Д. М.
Структурно−динамічні характеристики патоморфозу кататонічного синдрому ендогенного генезу
77 - 82
Баскіна В. В.
Участь родини у процесі надання комплексної допомоги жінкам після перенесеного первинного психотичного епізоду
83 - 86
Самойлова О. В.
Вивчення депресивних проявів у дітей вимушених переселенців із посттравматичними стресовими розладами
87 - 91
Животовська Л. В., Скрипніков А. М., Бойко Д. І.
Преморбідні особливості з урахуванням біоритмів у пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді
42 - 46
Лінський І. В., Матузок Е. Г., Карамушко І. В., Ткаченко Т. В., Малихіна Н. А., Марченко М. М., Сітенко Л. М.
Статистичний аналіз незавершених самогубних спроб самоотруєння, скоєних харків'янами у 2014 році
47 - 51
Скрипніков А. М., Герасименко Л. О., Салій Л. А.
Внутрішня картина хвороби у жінок із дефектами та деформаціями обличчя
52 - 56
Малюта Л. В.
Патопсихологічні особливості депресивних розладів у хворих на шизофренію
56 - 62
Столяренко А. Н.
Особенности прокомплайентности у пациентов с диссоциативными расстройствами
63 - 66
Данілевська Н. В.
Медико−психологічні та психофізіологічні особливості хворих на (псевдо)обсесії в етіопсихопатогенетичному та диференційно−діагностичному контексті
67 - 72
Юдін М. А.
Специфіка професійної діяльності та прояви емоційного вигорання у лікарів−косметологів
73 - 78
Марута Н. О., Колядко С. П., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М.
Патопсихологічні особливості хворих на невротичні розлади з адиктивними формами поведінки
79 - 84
Данілевська Н. В.
Клінічні особливості та етіопсихопатогенетична класифікація псевдообсесій у хворих на шизофренію
85 - 89
Сінча К. А.
Особливості депресивних і парадепресивних станів у хворих на шизофренію
90 - 93
Малюта Л. В.
Патопсихологічні особливості хворих на шизофренію з депресивними розладами залежно від тривалості захворювання
94 - 98
Безшейко В. Г.
Діагностика постстресових розладів: погляд на проблему
99 - 104
Столяренко А. Н.
Особенности формирования комплайенса к терапии у больных диссоциативными расстройствами
105 - 108
Марута Н. А., Ярославцев С. А.
Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования)
46 - 50
Герасимук В. А., Пшук Н. Г.
Вплив комунікативних копінг−ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію
51 - 54
Рахман Л. В., Голубник М. М.
Характеристика електроенцефалографічних параметрів при терапевтично резистентних депресіях
55 - 58
Цьона А. Р.
Негативна симптоматика та нейрокогнітивне функціонування при шизофренії у стадії ремісії
59 - 62
Марута О. С.
Взаємозв'язок суб'єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами
63 - 67
Широков О. В.
Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом
68 - 73
Закладний М. В.
Патоперсонологічні і поведінкові патерни пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу
74 - 81
Марута Н. О., Панько Т. В., Каленська Г. Ю., Федченко В. Ю., Денисенко М. М.
Патопсихологічні особливості тривоги у структурі невротичних розладів
43 - 47
Животовська Л. В., Казаков О. А., Борисенко В. В.
Аналіз сімейного здоров'я при шизофренії в одного з батьків
48 - 51
Рахман Л. В.
Клінічний профіль і моделі родинної взаємодії при терапевтично резистентних депресіях
52 - 56
Пшук Є. Я.
Контекстуальні чинники формування ресурсу сімейної підтримки пацієнтів із параноїдною шизофренією
57 - 60
Підлубний В. Л.
Особливості якості життя та соціального функціонування працівників промисловості з органічними непсихотичними психічними розладами
61 - 65
Лисконог А. Г.
Основные модели психопатогенеза провокаций кардиогенных обострений психотических эпизодов депрессивно−параноидной структуры в геронтопсихиатрической клинике
66 - 70
Широков О. В.
Комплексне лікування та психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом
71 - 75
Пішель В. Я., Кушнір А. М., Полив'яна М. Ю.
Методичні аспекти розробки диференційованих реабілітаційних програм для хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння
57 - 61
Чугунов В. В., Заседа Ю. И.
Клинико−психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
62 - 67
Рахман Л. В.
Аугментація атиповими нейролептиками як нова стратегія в лікуванні терапевтично резистентних депресій
68 - 72
Подлубный В. Л.
Результаты скрининга работников промышленных предприятий при профилактических осмотрах
73 - 78
Прохач Н. Е., Жук О. В., Лобазова А. О., Кругова І. М.
Психосоматичні порушення та їх корекція у хворих на рак тіла матки
79 - 84
Сафонов Д. Н.
Структурно−динамические характеристики кататонического синдрома как критерий дифференциальной диагностики
85 - 95
Резуненко О. Ю.
Психоосвітні програми у реабілітації хворих на біполярний афективний розлад
95 - 98
Хмаин С. Х.
Арт−терапия в комплексном лечении рекуррентного депрессивного расстройства
99 - 102
Закладний М. В.
Порівняльний аналіз клініко−психопатологічних проявів у пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу
102 - 105
Марута Н. А., Жупанова Д. А.
Индивидуально−психологические особенности больных депрессией с различной степенью медикаментозного комплайенса
62 - 69
Федак Б. С.
Феноменология астенических проявлений у больных с острыми состояниями терапевтичского профиля
69 - 72
Явдак И. А.
Личностные предпосылки формирования резистентности у больных неврастенией
73 - 77
Подлубный В. Л.
Особенности психогенеза органических непсихотических психических расстройств у рабочих промышленных предприятий
78 - 83
Рахман Л. В.
Взаємозв'язок алекситимії з клініко−психопатологічною структурою терапевтично резистентних депресій
21 - 25
Зайцева Л. В.
Особенности эмоциональной сферы женщин с депрессивными расстройствами различного генеза и ее влияние на степень адаптации супругов
26 - 29
Подлубный В. Л.
Характеристика факторов психогенеза расстройств личности и поведения у работников промышленных предприятий
30 - 34
Бессмертный А. В.
Мнестологический подход к психосоциальным интервенциям больных параноидной шизофренией на этапе катамнеза
35 - 40
Чорная Т. С.
Клинико−психопатологическая и патопсихологическая характеристика больных с тревожными расстройствами
41 - 45
Сукачева О. Н.
Аддиктивный статус бывших военнослужащих с различными вариантами адаптационного расстройства
46 - 51
Зинченко Е. Н.
Дифференциальные патопсихологические отличия пациентов с непсихотическими расстройствами, проживающих в сельской местности
51 - 55
Усков О. А.
Інтрапсихічні патерни підлітків з атопічним дерматитом
56 - 61
Марута Н. А., Назарчук А. А.
Критерии диагностики и принципы терапии депрессий, коморбидных с психическими и поведенческими расстройствами
64 - 70
Підкоритов В. С., Сазонов С. О., Байбарак Н. А.
Особливості діагностики шизоафективного розладу серед спектра афективно−параноїдних станів
71 - 77
Зайцева Л. В., Барычева Э. Н., Григорчук М. Ю.
Нарушение эмоциональных отношений между детьми и родителями в семьях, где матери страдают депрессиями различного генеза
78 - 80
Підлубний В. Л.
Оцінка якості життя та соціального функціонування в осіб із розладами особистості та поведінки
81 - 85
Яцина А. Т.
Гендерно обусловленные патопсихологические закономерности формирования депрессивных расстройств у мужчин
86 - 89
Осокина О. И., Абрамов В. А., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Голоденко О. Н.
Содержание и оценка эффективности экзистенциально−личностной реабилитации больных шизофренией
3 - 7
Федак Б. С.
Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями
8 - 11
Зайцева Л. В.
Влияние депрессивных расстройств различного генеза у матерей на психическое состояние их детей (клинико−психопатологические особенности, диагностика)
12 - 16
Косенко К. А.
Особливості клініко−психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок із різними моделями родинної взаємодії
16 - 28
Черкасова А. А.
Депрессивные расстройства у детей и подростков с нарушениями опорно−двигательного аппарата
28 - 32
Зайцева Л. В., Барычева Э. Н., Шейнина Т. Л.
Особенности восприятия родителями расстройств поведения и эмоций у детей в семьях, матери в которых страдают депрессиями различного генеза
33 - 35
Волошина Д. М.
Діагностична значущість вираженості адиктивних розладів у хворих із наслідками черепно−мозкових травм
36 - 40
Тахташова Д. Р.
Клинико−психопатологические закономерности формирования суицидального поведения в структуре депрессивного эпизода биполярного аффективного расстройства
3 - 9
Кришталь Є. В., Луценко О. Г., Марченко В. Г.
Сексуальні розлади та особливості поведінки у хворих на депресію
9 - 13
Герасименко Л. А.
Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин
13 - 19
Луценко О. Г., Лісовик Д. О.
Стилі виховання, особливості психо− і сомато−сексуального розвитку пацієнтів із біполярним афективним розладом
19 - 24
Пірогов І. Ф.
Клінічні особливості диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок уживання психоактивних речовин
24 - 29
Кирєєва О. М.
Особливості предикторів повторного епізоду рекурентного депресивного розладу у продромальному періоді
29 - 35
Rakhman L. V., Markova M. V.
Clinical and therapeutic levels of pathomorphosis of treatment−resistant depression
36 - 40
Дроздова И. В., Степанова Л. Г., Яковенко Н. А., Емец М. Н.
Артериальная гипертензия в фокусе психокардиологии
41 - 45
Омельянович В. Ю.
Влияние социально−психологических фрустрирующих факторов на структуру личностной семантической самооценки сотрудников органов внутренних дел
45 - 48
Слюсарь В. В.
Диагностика ургентной аддикции у работников негосударственных предприятий с различными донозологическими паттернами употребления психоактивных веществ
49 - 54
Лакинський Р. В.
Клініко−психопатологічні і психодіагностичні особливості осіб із депресіями, які скоїли суїцидальні спроби
54 - 61
Кожина А. М., Коростий В. И., Зеленская Е. А., С. Хмаин
Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста
42 - 45
Заседа Ю. И.
Эволюция представлений о соматоформных расстройствах и психосоматических заболеваниях
46 - 50
Царенко О. М.
Психосоціальна корекція госпітальної дезадаптації у хворих на параноїдну шизофренію в умовах примусового лікування
50 - 57
Лесовая Е. В.
Состояние неспецифических адаптационных реакций организма у пациентов с неврастенией
57 - 61
Завгородня Н. І.
Порушення сну у жінок, які народили недоношену дитину
62 - 64
Пономарев В. И.
Феноменология несуицидальных самоповреждений при расстройствах личности
46 - 50
Даценко І. Б., Спасібухова В. С.
Потенціююча психотерапія та медикаментозна корекція розладів психічної сфери дітей із різними формами дитячого церебрального паралічу
51 - 56
Коростій В. І.
Прогнозування та психотерапевтична корекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях
56 - 62
Коровина Л. Д., Синайко В. М.
Дифференцированный подход к составлению психообразовательных программ для женщин, больных параноидной шизофренией с сопутствующим абдоминальным ожирением
63 - 66
Марута Н. О., Каленська Г. Ю., Череднякова О. С.
Психофізіологічні особливості хворих із невротичними розладами
57 - 60
Никанорова Ю. В.
Патопсихологические закономерности формирования суицидального поведения у больных с генерализованным тревожным расстройством
61 - 65
Касьянова А. Ю., Ревенко К. А., Бабляк О. Д.
Емоційні розлади як чинник низької якості життя пацієнтів після кардіохірургічного лікування
66 - 68
Мартинова Ю. Ю.
Преморбідні особливості жінок, які перенесли мастектомію, та їх психокорекція
69 - 72
Міхановська Н. Г., Кожина Г. М.
Розлади спектра аутизму: проблеми діагностики та підходи до терапії
67 - 70
Синайко В. М., Коровина Л. Д.
Комплайенс при параноидной шизофрении на фоне абдоминального ожирения
71 - 75
Гриневич Є. Г., Маркова М. В., Кожина Г. М., Первий В. С., Дворніков В. В.
Маркери−мішені та принципи психокорекції різних форм тривожних розладів
76 - 82
Абдряхімова Ц. Б.
Особливості вираженості основних клініко−психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб із втратою зору травматичного генезу
83 - 86
Козидубова В. М.
Эволюция взглядов на патопсихологические основы диагностики депрессивных состояний в возрастном аспекте
87 - 91
Долуда С. М.
Современные представления о психологических особенностях больных шизофренией
92 - 95
Герасименко Л. А.
Особенности психосексуального, соматосексуального развития и мотивационной сферы при неврастении у женщин
96 - 102
Кожевнікова В. А.
Дослідження особистісних та емоційних порушень у хворих на біполярний афективний розлад
103 - 106
Полякова А. В.
Психотерапевтическая коррекция и реабилитация больных эпилепсией: современные подходы
107 - 110
Захарова А. Н.
Роль окислительной модификации белков в диагностике депрессивной симптоматики при аффективных, невротических, соматоформных и ассоциированных со стрессом психических расстройствах
111 - 113
Марута Н. А., Сайко Д. Ю.
Клинико−психопатологические корреляты суицидального поведения в структуре депрессивной патологии у больных болезнью Паркинсона
60 - 63
Кришталь Е. В., Марченко В. Г.
Развитие сексуальности и мотивационное обеспечение сексуального поведения при обсессивно−компульсивном расстройстве у мужчин
64 - 67
Кожина Г. М., Коростій В. І., Михайлов В. Б., Товажнянська О. Л., Григорова І. А., Резуненко Ю. К., Паровина Г. В.
Психодіагностичні особливості когнітивних розладів серед хворих працездатного віку із соматичними захворюваннями
68 - 74
Омельянович В. Ю.
Роль акцентуации личности в механизмах психической адаптации к службе в органах внутренних дел и к учебе в вузах системы МВД
75 - 81
Васякіна Л. О.
Прогноз перебігу психічних розладів у хворих на пневмоконіози
82 - 86
Субаева К. Р.
Клинико−психопатологическая характеристика тревожных и депрессивных реакций у мужчин молодого возраста, находящихся в пенитенци−арных учреждениях различного типа
87 - 91
Судакова О. С.
Специфіка розвитку синдрому емоційного вигоряння у лікарів−онкологів
92 - 96
Гуменюк Л. Н., Ольшевская Н. С., Савин А. А.
Поведенческие изменения у больных с первым психотическим эпизодом под действием арт−терапии
50 - 53
Сайко Д. Ю.
Клинико−психопатологический и патопсихологический анализ тревожных расстройств при болезни Паркинсона
54 - 57
Сухоиванова Е. И.
Проблема социальной стигматизации больных шизофренией
58 - 61
Шурма И. М.
Синдром выгорания у руководящих работников системы здравоохранения, его причины и принципы коррекции
62 - 64
Спасибухов А. А.
Состояние эмоциональной сферы у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на санаторно−курортном этапе реабилитации
65 - 67
Гуменюк Л. Н., Михайлова Е. А., Ольшевская Н. С., Савин А. А.
Динамика клинико−психопатологических нарушений у больных с первым психотическим эпизодом под дейсвием арт−терапии на стационарном этапе лечения
64 - 68
Сайко Д. Ю.
Патопсихологические факторы и закономерности формирования депрессий у больных болезнью Паркинсона
69 - 73
Лобунец А. Ю.
Особенности аффективно−эмоциональной сферы студентов−инвалидов, обучающихся в высших учебных заведениях
74 - 77
Полшкова С. Г.
Алекситимія у працівників небезпечних видів професій як предиктор аутоагресії
78 - 82
Ольшевская Н. С., Гуменюк Л. Н., Михайлова Е. А., Прохоров Д. В.
Влияние социально−демографических факторов на формирование внутренней картины болезни больных псориазом
83 - 87
Яворська Т. П.
Особливості психоемоційного стану онкологічних пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми
88 - 93
Златковский В. В.
Особенности построения социореабилитационных мероприятий для лиц с наркотической зависимостью
94 - 97
Бородавко О. О.
Особливості формування довірчих взаємин з лікарем у хворих на неврологічні та психічні розлади
98 - 101
Луценко О. Г.
Особливості організації сексуальної поведінки у хворих із генералізованим тривожним розладом
43 - 46
Данилова М. В.
Факторы суицидогенеза у больных депрессиями при рассеянном склерозе
47 - 52
Пономарев В. И., Пономарева В. В.
Результаты исследования аддиктивного статуса у подростков с социальной фобией, отягощенной употреблением психоактивных веществ
53 - 56
Васякіна Л. О.
Клініко−психопатологічна характеристика хворих на пневмоконіози (феноменологія і модель психопатогенезу)
57 - 60
Костоусов А. А.
Динамика уровня социального функционирования больных шизофренией под влиянием арт−терапии
61 - 62
Демченко М. І.
Система заходів спеціалізованої психіатричної допомоги хворим на постінсультну депресію: загальні засади та специфічні особливості
63 - 68
Байбарак Н. А.
Клінічні особливості та критерії прогнозування сприятливості при довготривалому перебігу рекурентного депресивного розладу (на основі факторного аналізу)
69 - 75
Сновида Л. Т.
Патопсихологические механизмы и закономерности формирования суицидального поведения у мужчин и женщин, больных депрессиями
76 - 79
Осуховская Е. С.
Адаптационные расстройства у лиц молодого возраста с патологической зависимостью от азартных игр, страдающих табакокурением и употребляющих спиртные напитки
80 - 84
Рослякова В. А.
Клинико−психопатологическая характеристика депрессивных расстройств непсихотического уровня у больных с опухолями челюстно−лицевой области
85 - 88
Бабюк И. А., Шульц О. Е., Васякина Л. А., Черепков В. Н., Данилкина М. Ю., Рымарь И. Б.
Коррекция расстройств пограничного уровня в общетерапевтической практике
28 - 31
Б. С. Федак
Емоційні порушення та особистісні відхилення у хворих на гострі розлади серцево−судинної системи
32 - 36
Коростий В. И.
Эмоциональные расстройства у пациентов молодого возраста с психосоматическими заболеваниями: клинико−психопатологическая структура и дифференцированная коррекция
37 - 40
Демченко М. І.
Ефективність системи заходів спеціалізованої психіатричної допомоги хворим на постінсультну депресію
41 - 45
Златковский В. В.
Нарушения эмоциональной сферы у лиц с химической зависимостью
46 - 48
Зябкина И. В., Мурзакова Л. Ш.
Самооценка умственно отсталого подростка
27 - 33
Федак Б. С.
Вивчення емоційної сфери у хворих на гострі стани терапевтичного профілю
34 - 38
Ряполова Т. Л.
Особенности копинг−поведения больных с манифестным эпизодом шизофрении
39 - 44
Афанасьева А. В.
Судебно−психиатрическая экспертиза больных параноидной шизофренией, употребляющих психоактивные вещества
45 - 47
Михайлова Э. А., Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н.
Психологические корреляты депрессии у детей младшего школьного возраста
48 - 52
Аршава І. Ф., Баратинська А. В.
Дослідження характерологічних особливостей ділових жінок
52 - 56
Кудінова О. І.
Особливості порушень психічної сфери у хворих на ішемічну хворобу серця і соматоформну вегетативну дисфункцію серцево−судинної системи
57 - 59
Касьянова А. Ю.
Роль невротичних станів матері у виникненні емоційних розладів у дітей із синдромом подразненого кишківника
60 - 64
Герасименко Л. А., Исаков Р. И.
Состояние семейной адаптации при неврастении у женщин
65 - 70
Осокина О. И.
Диагностика и психотерапевтическая коррекция нарушения осознания психической болезни при шизофрении на этапе госпитализации в психиатрический стационар
49 - 52
Лазебник И. В.
Особенности диагностики и лечения тревожных расстройств на примере метаболического синдрома Х
53 - 55
Волосянко А. Б., Тимощук О. В., Кулеша−Любінець М. М., Арциховська В. Є.
Порушення психологічного статусу у дітей з хронічним гастродуоденітом та їх корекція
56 - 61
Андрух П. Г., Орос М. М., Беркела М. М.
Соціальна стигматизація хворих на епілепсію та проблема адикцій
62 - 65
Михайлова Э. А., Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н.
Суицидальное поведение у подростков с пограничными непсихотическими психическими расстройствами
66 - 69
Мидько А. А., Розанов В. А.
Гнев и другие личностные предикторы тяжести суицидальной попытки в связи с переживанием безнадежности
70 - 76
Гончаров В. Е.
Факторный анализ медико−психологических особенностей психических расстройств различного происхождения
77 - 79
Пенова И. К., Розанов В. А.
Взаимосвязь личностных характеристик, профессионального выгорания и суицидальных тенденций у медицинских работников
80 - 85
Криворотько Я. В.
Основні причини та клініка непсихотичних психічних розладів у вагітних
86 - 90
Табачников А. Е., Абдряхимова Ц. Б., Воробьев А. Н.
Когнитивные ошибки при диагностике психических расстройств
36 - 40
Пішель В. Я., Сотніченко В. В.
Тягар сім'ї хворого на шизофренію як критерій оцінки якості психіатричної допомоги
41 - 44
Аймедов К. В.
Досвід надання допомоги залежним від азартних ігор та їхнім родинам
45 - 49
Кужель І. Р.
Оцінка рівня стресу та вираженості психопатологічної симптоматики серед членів родини інкурабельних онкологічних хворих
50 - 59
Коростій В. І.
Система лікування і психотерапевтичної реабілітації пацієнтів молодого віку з психосоматичною патологією
60 - 63
Андрух П. Г., Орос М. М.
Порівняльна характеристика структури акцентуацій характеру у хворих на епілепсію із залежністю від психоактивних речовин
64 - 67
Лещина І. В.
Гендерні особливості психічного здоров'я студентів−медиків ІІІ−ІV курсів
68 - 71
Остапенко О. В.
Клініко−психопатологічна характеристика розладів адаптації в учнів загальноосвітніх і спеціалізованих шкільних закладів
72 - 74
Криворотько Я. В.
Астено−невротический синдром у беременных
51 - 54
Денисенко М. М.
Патопсихологические механизмы формирования суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями
55 - 61
Демченко В. А.
Ефективність комплексної терапії психічно хворих у межах організаційної моделі "інтегрованої медицини" для амбулаторних загальносоматичних установ
62 - 68
Емяшева Ж. В.
Оценка рисков возникновения суицидальных тенденций в связи с качественными и количественными характеристиками жизненного стресса
69 - 74
Мажбиц В. Б.
Принципы построения программы психосоциальной реабилитации больных параноидной шизофренией
75 - 77
Аршава І. Ф.
Прогнозування емоційної стійкості людини з урахуванням рівнів розвитку емоційного інтелекту
22 - 27
Чугунов В. В.
Клиника и дисциплинарное становление психиатрии
28 - 33
Кужель І. Р., Маркова М. В.
Рівень емоційного вигорання як базовий критерій необхідності та змісту психоед'юкативної та психокорекційної роботи з медичним персоналом хоспісів
34 - 39
Федорова Е. Е.
Некоторые аспекты формирования соматизированных расстройств у женщин среднего возраста
40 - 42
Ветрила Т. Г.
Типология характерологических особенностей супругов, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития
43 - 48
Степанова Н. М.
Особливості психоемоційного стану пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця
49 - 54
Гончаров В. Е.
Модель построения терапевтических отношений с пациентами, страдающими шизофренией
34 - 37
Захаров С. Е., Розанов В. А.
Динамика самоубийств и суицидальных попыток в Одессе в 2001−2008 гг. − первые признаки влияния мирового кризиса?
38 - 47
Древіцька О. О.
Методологічні аспекти досліджень психосоматичних розладів з позицій психогенетики
48 - 51
Выговская Е. М., Пырков С. Г.
Некоторые особенности эмоционального выгорания у медицинских работников различных специальностей
52 - 54
Жабенко Н. Ю.
Психиатрические аспекты ВИЧ−инфекции/СПИД
55 - 58
Марута Н. А., Шестакова М. В.
Патопсихологические закономерности формирования суицидального поведения у пожилых больных депрессиями
4 - 9
Горпинченко И. И., Ромащенко О. В., Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Ященко Л. Б.
Оценка сексуального здоровья женщин в гинекологической практике
10 - 12
Михайлов Б. В.
Концептуальні основи і стратегія розвитку психотерапії і медичної психології в Україні
13 - 16
Кожина А. М.
Некоторые аспекты синдромогенеза невротических расстройств у подростков, находящихся в условиях изоляции
17 - 20
Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Ткаченко Т. В., Коваленко В. В., Лакинський Р. В., Харіна К. В.
Деякі клінічні особливості депресивних матерів та їх дітей
21 - 24
Денеко М. А.
Формирование сексуальной дезадаптации супругов при ананкастном и диссоциальном типах расстройства личности у женщин
25 - 28
Гуменюк Л. Н., Сарчук Е. В.
Структура и выраженность психопатологической симптоматики у лиц пенсионного возраста
29 - 35
Ряполова Т. Л.
Роль механизмов психологической защиты в формировании типов приспособительного поведения больных с впервые установленным диагнозом параноидной шизофрении
36 - 40
Голобородько Е. Н., Толстых И. В., Седнев В. В., Полуницкий В. И.
Судебная психофизиологическая экспертиза
41 - 43
Валиев В. В.
Синдром сиротства как фактор, предрасполагающий к аутоагрессии
44 - 46
Пенова И. К.
Отношение к проблеме превенции самоубийств в Украине
47 - 50
Осокина О. И.
Проблемы стигматизации больных, перенесших первый эпизод психоза
51 - 57
Пономарев В. И.
Особенности аффективной сферы детей и подростков с зависимостью от летучих органических соединений
58 - 64
Седнев В. В., Некрасова И. Н., Шлимили С. Л.
Проблемы экспертного обеспечения расследований доведения до самоубийства
65 - 71
Емяшева Ж. В., Бирон В. Б., Розанов В. А.
Оценка степени выраженности жизненного стресса в половозрастном аспекте и его связи с суицидальными тенденциями
39 - 44
Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Малихіна Н. А.
Особливості взаємин жінок, що страждають на депресію, з їхніми повнолітніми дітьми
45 - 47
Ветрила Т. Г.
Медико−психологические проблемы функционирования семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития
48 - 51
Спіріна І. Д., Дячук А. М., Черняков І. В.
Проблеми та перспективи вивчення розладів особистості на сучасному етапі
54 - 58
Ищук В. В.
Состояние психического здоровья мужчин с нарушениями темпов психосексуального развития
59 - 63
Свиридова В. В.
Астенический синдром у женщин с фибромиомой матки в предоперационном периоде
64 - 66
Савіна М. В.
Детермінанти девіантної поведінки
67 - 70
Підкоритов В. С., Сєрікова О. І.
Сучасна клініко−типологічна структура маніакальних та змішаних епізодів біполярного афективного розладу
35 - 40
Спіріна І. Д., Леонов С. Ф., Феденко Є. С.
Мотиваційні особливості у структурі аутоагресивної поведінки жінок, хворих на параноїдну шизофренію зі злоякісним перебігом
41 - 43
Бачериков А. Н., Малыхина Н. А.
Лазеротерапия в комплексном лечении депрессивных расстройств
44 - 46
Сиренко И. А., Рыбалка В. В.
Влияние раннего периода туберкулезной инфекции и активного туберкулеза на психический статус детей
47 - 51
Носкова О. В.
Особенности тревожного состояния женщин при беременности и его психокоррекция
52 - 56
Артеменко А. Ф.
Невротические расстройства у больных псориазом
57 - 61
Ильяшенко О. А.
Особенности суицидогенеза у лиц, не состоящих в браке
62 - 65
Петренко В. Ю.
Эмоциональные расстройства у мужчин, страдающих ишемической болезнью сердца
66 - 69
Козидубова В. М.
Результаты изучения психологических особенностей пограничных расстройств в возрастном аспекте
35 - 38
Гальчук О. Я.
Роль емоційного компоненту у формуванні психогенних розладів
39 - 45
Бурлаєнко І. О.
Психологічні аспекти формування несоціалізованого розладу поведінки у підлітків, позбавлених батьківської опіки
46 - 49
Білобривка Р. І.
Система психопрофілактики дезадаптації подружжя за афективних розладів у чоловіків
50 - 54
Филатова О. А.
Оценка абстрактно−понятийного аппарата мышления у больных сурдомутизмом
55 - 57
Пришляк В. І.
Специфіка особистості хворих на хронічні депресії
58 - 62
Гальчук О. Я.
Проблема этиологии и патогенеза фобических расстройств
20 - 23
Гуменюк Л. Н.
Клинико−социальные факторы формирования ограниченной способности интеграции в сообщество больных шизофренией
24 - 28
Завалко Ю. Н.
Патопсихологические закономерности формирования депрессивных расстройств у больных дистимией
29 - 32
Вовк В. И.
Особенности нарушений памяти и внимания у ВИЧ−инфицированных больных
33 - 35
Кожекару Л. В.
Нарушение супружеской адаптации при депрессивных расстройствах у женщин
14 - 17
Кришталь Т. В.
Демонстративное расстройство личности у женщин как фактор супружеской дезадаптации
18 - 21
Федотова Е. П.
Полоролевое поведение мужчин с органическим расстройством личности разных типов
22 - 24
Федак Б. С.
Диагностика синдрома профессионального выгорания у бригад сотрудников скорой и неотложной помощи
25 - 27
Белостоцкая Ж. И.
Особенности личности и депрессивных расстройств у жителей сельской местности
28 - 33
Кочарян Г. С.
Гомосексуальные отношения и общество.
Сообщение 1. Либерализация взглядов на гомосексуальность в некоторых странах Европы и Америки
33 - 43
Дроздова И. В.
Особенности личности и характера больных артериальной гипертензией с дистимией
44 - 49
Дармостук Н. В.
Влияние типов материнства на формирование психических особенностей ребенка
50 - 52
Луценко А. Г., Кожекару Л. В.
Особенности сексуальной функции при невротических депрессиях у женщин
81 - 83
Рокутов С. В.
Патопсихологические механизмы формирования пограничных психических расстройств у лиц с нейросенсорной тугоухостью
84 - 88
Кутько И. И., Чабан О. С.
Maскированные депрессии
25 - 29
Кожекару Л. В.
Супружеская дезадаптация при невротической депрессии у женщин
46 - 48
Рудь В. О.
Преморбідні особливості осіб з реакціями на важкий стрес та розладами адаптації, які зробили суїцидну спробу, з урахуванням їх циркадіаного хронотипу
49 - 51
Бабич В. В.
Вплив макро− та мікросоціальних чинників на розвиток та перебіг адаптаційних розладів у хворих, які перенесли інфаркт міокарда
52 - 55
Борисенко В. В.
Деякі особливості біологічної організації психічної діяльності
50 - 52
Дроздова И. В., Мацуга О. Н.
Факторы, влияющие на качество жизни больных артериальной гипертензией с легким депрессивным эпизодом
53 - 56
Кутько И. И., Фролов В. М., Рачкаускас Г. С.
Эффективность лазерного облучения крови и фитопрепарата манакса в лечении сексуальной дисфункции у больных с синдромом хронической усталости
57 - 60
Панченко Л. В., Кутько И. И., Басараб И. Ю., Филипенко М. В.
Состояние психической дезадаптации у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
35 - 45
Марута Н. А., Каленская Ю. Г.
Психологические особенности самовосприятия больных с тревожно−фобическими расстройствами 40
40
Федотова Е. П.
Коммуникативная супружеская дезадаптация при органическом расстройстве личности у мужа
46 - 48
Дейнека М. А.
Дезадаптивное сексуальное поведение женщин, страдающих специфическим расстройством личности
49 - 53
Марута Н. А., Каленская Г. Ю.
Психологические особенности больных невротическими расстройствами с пароксизмальными состояниями
21 - 26
Наверх