Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 7, №4' 2012г.

ЗМІСТ

Психопатологічні розлади та особливості організації сексуальної поведінки у ВІЛ−інфікованих хворих
3 - 6
Закрепить
Медико−психологические подходы к профилактике декомпенсаций расстройств личности у правонарушителей молодого возраста
7 - 11
Закрепить
Самопізнання в структурі Я−концепції у хворих на дитячий церебральний параліч
12 - 16
Закрепить
Тренинг стрессоустойчивости и адаптивных механизмов как неотъемлемая составляющая психопрофилактической поддержки врача, работающего по принципам семейной медицины
17 - 19
Закрепить
Тип відношення до захворювання та його зв'язок з інтрапсихічними патернами у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом
20 - 25
Закрепить
Автобіографічна пам'ять як мішень психо−корекції та ресурс маркерів катамнезу внутрішньої картини хвороби при шизофренії
26 - 31
Закрепить
Механізми розвитку сексуальної дисфункції і подружньої дезадаптації за неврастенії у жінок
32 - 35
Закрепить
Система медико−психологічної допомоги стомованим онкохворим на етапі стаціонарної допомоги у післяопераційному періоді
36 - 44
Закрепить
Мотивационные аспекты формирования сексуального поведения мужчин с нарушениями психосексуального развития при хроническом простатите
45 - 47
Закрепить
Проблема розладів психічної сфери студентів, які мають інвалідність
48 - 50
Закрепить
Медико−психологический анализ суицидального поведения
51 - 55
Закрепить
Теоретико−методологічне дослідження особливостей психологічної реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда
56 - 59
Закрепить
Клинико−психопатологические корреляты суицидального поведения в структуре депрессивной патологии у больных болезнью Паркинсона
60 - 63
Закрепить
Развитие сексуальности и мотивационное обеспечение сексуального поведения при обсессивно−компульсивном расстройстве у мужчин
64 - 67
Закрепить
Психодіагностичні особливості когнітивних розладів серед хворих працездатного віку із соматичними захворюваннями
68 - 74
Закрепить
Роль акцентуации личности в механизмах психической адаптации к службе в органах внутренних дел и к учебе в вузах системы МВД
75 - 81
Закрепить
Прогноз перебігу психічних розладів у хворих на пневмоконіози
82 - 86
Закрепить
Клинико−психопатологическая характеристика тревожных и депрессивных реакций у мужчин молодого возраста, находящихся в пенитенци−арных учреждениях различного типа
87 - 91
Закрепить
Специфіка розвитку синдрому емоційного вигоряння у лікарів−онкологів
92 - 96
Закрепить
Математическая модель прогнозирования веро−ятности отказа от табакокурения у молодежи
97 - 102
Закрепить
Сравнительная структура показателя качества жизни у лиц с алкогольной зависимостью в полной ремиссии и в рецидивоопасных клинических ситуациях
103 - 107
Закрепить
Діагностичне значення тривоги і депресії в структурі синдрому відміни опіоїдів
108 - 115
Закрепить
Патогенетические и клинические основы антиболевого эффекта мембранного плазмафереза при опиоидной зависимости
116 - 120
Закрепить
Наверх