Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 10, №1' 2015г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Умови і закономірності формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади (психологічний аналіз)
3 - 7
Закрепить
Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми
8 - 13
Закрепить
Психология интерперсональных супружеских отношений в молодой курящей семье
14 - 19
Закрепить
Роль алекситимії і копінг−стратегій та їх взаємозв'язок у генезі терапевтично резистентних депресій
20 - 26
Закрепить
Взаємозв'язок клініко−психопатологічних та психосоціальних чинників в генезі соціальної дезадаптації у молоді
26 - 30
Закрепить
Індивідуально−типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров'я студенток Київського національного університету ім. Т. Шевченка
30 - 35
Закрепить
Индивидуально−психологические особенности регулятивного поведения бывших военнослужащих с адаптационными расстройствами и без таковых
36 - 41
Закрепить
Психосоціальне функціонування матерів дітей, прооперованих із приводу вроджених вад серця, із точки зору необхідності їх медико−психологічної підтримки
42 - 45
Закрепить
Отношение к факторам здорового и нездорового поведения у подростков
46 - 52
Закрепить
Особливості стрес−долаючої поведінки у підлітків з атопічним дерматитом
52 - 56
Закрепить
Особливості особистісних рис жінок із фізіологічним перебігом вагітності у світлі їх медико−психологічного супроводу
57 - 61
Закрепить
Индивидуально−психологические особенности больных депрессией с различной степенью медикаментозного комплайенса
62 - 69
Закрепить
Феноменология астенических проявлений у больных с острыми состояниями терапевтичского профиля
69 - 72
Закрепить
Личностные предпосылки формирования резистентности у больных неврастенией
73 - 77
Закрепить
Особенности психогенеза органических непсихотических психических расстройств у рабочих промышленных предприятий
78 - 83
Закрепить
Особенности групп психотерапевтических феноменов у больных с соматоформным расстройством верхних отделов желудочно−кишечного тракта и язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки
84 - 89
Закрепить
Психотерапия кардиогенной экзацербации психопатологических расстройств депрессивно−параноидной структуры у пациентов пожилого и старческого возраста
90 - 96
Закрепить
Інтегрована терапія гашишної залежності із застосуванням комп'ютерної аутотренінгової системи "Вiofeedback"
97 - 104
Закрепить
Нормативно−правове забезпечення питання формування здорового способу життя студентської молоді
105 - 108
Закрепить
Наверх