Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 12, №2' 2017г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Порушення загальної, міжособистісної та сексуальної комунікації жінок із депресивними розладами в умовах вимушеного переміщення
3 - 6
Закрепить
Клініко−психологічні особливості осіб із різними формами постстресових психічних порушень
7 - 11
Закрепить
Система медико−психологічного супроводу родини, що виховує дитину з тяжким захворюванням
12 - 14
Закрепить
Вивчення комунікативної компетентності в контексті професійного самоздійснення викладача вищої школи
14 - 21
Закрепить
Особливості соціального пізнання при вадах зору
21 - 26
Закрепить
Копинг−поведение и копинг−ресурсы в формировании аддиктивного поведения при невротических расстройствах
27 - 30
Закрепить
Роль родительского участия в формировании психологического благополучия старших школьников
31 - 34
Закрепить
Принципи психокорекції та психопрофілактики екзацербацій органічних тривожно−депресивних розладів у хворих із порушеням комплаєнсу до терапії
35 - 38
Закрепить
Опыт применения анималотерапии в системе психореабилитации участников АТО в санаторно−курортных условиях
39 - 43
Закрепить
Психокоррекция патологической мастурбации и аноргазмии у женщин с супружеской дезадаптацией
43 - 47
Закрепить
Оцінка когнітивної дисфункції при артеріальній гіпертензії в практиці медико−соціальної експертизи
48 - 54
Закрепить
Структура, семіотика та комплексна терапія тривоги у пацієнтів кардіологічного профілю
55 - 59
Закрепить
Патогенетично обґрунтована система психопрофілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах у внутрішньо переміщених осіб
59 - 61
Закрепить
Вираженість і перебіг реактивної та особистісної тривоги у хворих, залежних від алкоголю, як інтегральні прогностичні показники формування терапевтичної ремісії
62 - 68
Закрепить
Особливості психосексуального дизонтогенезу у пацієнтів із біполярним афективним розладом
69 - 72
Закрепить
Ефективність атипових антипсихотиків у поєднанні з антидепресантом при терапії депресивного типу шизоафективного розладу
73 - 76
Закрепить
Клинические предикторы парасуицидального поведения у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе
77 - 84
Закрепить
Трехфакторная модель рискового поведения у подростков с суицидальными мыслями и намерениями
85 - 93
Закрепить
Комплаєнс−орієнтована комплексна система психопрофілактики і терапії психічних розладів у хворих на цукровий діабет 2−го типу
94 - 97
Закрепить
Характеристика боевых стрессоров гибридной войны на востоке Украины
98 - 100
Закрепить
Наверх