Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 11, №1' 2016г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Шляхи підвищення ефективності навчання студентів зa спеціальністю "Медична психологія"
3 - 8
Закрепить
Клініко−психологічні особливості референтних родичів пацієнтів із шизофренією
9 - 12
Закрепить
Мікросоціальні та психологічні передумови розвитку дезадаптивних партнерських відносин у чоловіків у безплідному шлюбі
13 - 15
Закрепить
Особливості підтримання психічного здоров'я пацієнтів із порушенням зору травматичного або іншого генезу
16 - 26
Закрепить
Особливості ціннісно−особистісної сфери емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади
27 - 30
Закрепить
Порівняльний аналіз адиктивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров'я та залежною поведінкою у жінок
30 - 43
Закрепить
Психосоціальні особливості та родинне функціонування дружин чоловіків із алкогольною залежністю
44 - 50
Закрепить
Сімейні установки батьків, які очікують народження дитини з вродженою вадою серця
51 - 55
Закрепить
Функціональні взаємозв'язки суб'єктивної картини життєвого шляху при різних формах невротичної патології
56 - 60
Закрепить
Патопсихологический портрет пациента с острой социальной самоизоляцией: результаты когортного исследования
61 - 67
Закрепить
Медико−психологічні, психосоціальні та соціомедичні чинники звернення по медичну допомогу онкологічних пацієнтів на додіагностичному етапі
68 - 73
Закрепить
Феохромоцитомна дисфункція: зміст та особливості прояву
73 - 78
Закрепить
Патопсихологічні особливості хворих на невротичні розлади з адиктивними формами поведінки
79 - 84
Закрепить
Клінічні особливості та етіопсихопатогенетична класифікація псевдообсесій у хворих на шизофренію
85 - 89
Закрепить
Особливості депресивних і парадепресивних станів у хворих на шизофренію
90 - 93
Закрепить
Патопсихологічні особливості хворих на шизофренію з депресивними розладами залежно від тривалості захворювання
94 - 98
Закрепить
Діагностика постстресових розладів: погляд на проблему
99 - 104
Закрепить
Особенности формирования комплайенса к терапии у больных диссоциативными расстройствами
105 - 108
Закрепить
Наверх