Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 10, №4' 2015г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Диагностика когнитивных функций у лиц, перенесших мозговой инсульт
3 - 5
Закрепить
Медико−психологические и психопатологические особенности подростков с атопическим дерматитом
6 - 9
Закрепить
Взаємозв'язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом
10 - 14
Закрепить
Медико−психологічний паспорт захворювання онкологічного профілю
15 - 19
Закрепить
Синергетический подход к изучению биопсихосоциальных факторов как предикторов нарушений ментальной экологии у лиц, занятых в промышленном производстве
20 - 26
Закрепить
Особливості прояву та вираженість відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом
27 - 31
Закрепить
Особливості стрес−долаючої поведінки у жінок із захворюваннями щитоподібної залози
32 - 37
Закрепить
Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями
37 - 42
Закрепить
Особливості психологічної підготовки дитини до операції на серці
42 - 45
Закрепить
Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования)
46 - 50
Закрепить
Вплив комунікативних копінг−ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію
51 - 54
Закрепить
Характеристика електроенцефалографічних параметрів при терапевтично резистентних депресіях
55 - 58
Закрепить
Негативна симптоматика та нейрокогнітивне функціонування при шизофренії у стадії ремісії
59 - 62
Закрепить
Взаємозв'язок суб'єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами
63 - 67
Закрепить
Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом
68 - 73
Закрепить
Патоперсонологічні і поведінкові патерни пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу
74 - 81
Закрепить
Адиктивний статус дружин чоловіків із алкогольною залежністю
82 - 89
Закрепить
Мотиви вживання канабіноїдів хворими на параноїдну форму шизофренії
90 - 92
Закрепить
Наверх