"МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" - щоквартальний науковий медичний журнал

ISSN 2308-6319 (Online), ISSN 2308-6300 (Print)

"МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"
представлена ​​на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням), зареєстрована в міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних:


Scholar Google (з індексуванням)

Index CopernicusГоловний редактор проф. Маркова Маріанна Владиславівна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

чл.-корр. АПНУ Л. Ф. БУРЛАЧУК, професор Б. М. ВОРНИК, професор В. Л. ГАВЕНКО, професор Е. ГЛИВА (Австралия), професор С. Р. ГРИГОРЯН, професор О. В. ГРИЩЕНКО, професор Б. Л. ГУЛЬМАН, професор Б. М. ДАЦЕНКО, професор Е. Н. КАСЬЯНОВА, професор О. Н. КОВАЛЕВА, професор В. М. КОЗИДУБОВА, професор А. С. КОЧАРЯН, професор Г. С. КОЧАРЯН, професор Е. В. КРИШТАЛЬ, академик С. Д. МАКСИМЕНКО, професор М. В. МАРКОВА, професор Н. А. МАРУТА, професор Б. В. МИХАЙЛОВ, професор А. К. НАПРЕЕНКО, професор В. С. ПОДКОРИТОВ, професор А. ПРИТЦ (Австрия), професор И. К. СОСИН, професор Р. ТРАЧ (США), професор А. ФАБИАН (Словакия), професор А. Н. ХВИСЮК, професор Н. И. ХВИСЮК, профессор Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА
Відповідальний секретар доцент Наиля Каісовна Агишева

Зав. редакцією Тетяна Анатоліївна Коптєва

ЗАСНОВНИКИ
Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58
Харківське медичне товариство
61023 Харків, вул. Максиміліанівській, 11

ВИДАВЕЦЬ
Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58

Реєстраційне свідоцтво КВ № 10306 від 22.08.2005 р.

Періодичність - 4 рази на рік

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009 р № 1-05 / 5 журнал внесений до переліку фахових видань з психологічних наук (медична психологія) і постановою від 16.12.2009р. № 1-05 / 6 - з медичних наук Рекомендується в друку вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти

Web: www.mps.kh.ua
E-mail: ed@mps.kh.ua

Передплатний індекс 94602

Наверх