"МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" - щоквартальний науковий медичний журнал

ISSN 2308-6319 (Online), ISSN 2308-6300 (Print)

"МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"
представлена ​​на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (з індексуванням), зареєстрована в міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних:


Scholar Google (з індексуванням)

Index CopernicusГоловний редактор проф. Маркова Маріанна Владиславівна (Україна)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

к.психол.н., доцент Агішева Н. К. (Україна),
д.мед.н., доцент Гапонов К. Д. (Україна),
д.мед.н., доцент Гончаров В. Є. (Україна),
д.мед.н., професор Грищенко О. В. (Україна),
д.мед.н., професор Долуда С. М. (Україна),
д.мед.н., с.н.с. Загуровський В. М. (Україна),
д.мед.н., професор Козидубова В. М. (Україна),
д.мед.н., професор Малахов В. О. (Україна),
к.психол.н. Марков А. Р. (Україна),
д.мед.н., професор Марута Н. О. (Україна),
д.мед.н., професор Марченко В. Г. (Україна),
д.мед.н., професор Михайлов Б. В. (Україна),
д.мед.н. Мухаровська І. Р. (Україна),
к.психол.н., доцент Луньов В. Є. (Україна),
MD, PhD Omar S. (United Kingdom),
Dr hab.n.med., Prof. of Dep. Clinical Psychiatry Pavlowska B. (Poland),
д.мед.н., професор Пшук Н. Г. (Україна),
д.психол.н., доцент Фальова О. Є. (Україна),
д.мед.н., професор Чугунов В. В. (Україна),
д.психол.н., професор Шестопалова Л. Ф. (Україна)
Відповідальний секретар доцент Агішева Наїля Каїсівна

Зав. редакцією Тетяна Анатоліївна Коптєва

ЗАСНОВНИКИ
Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58
Харківське медичне товариство
61023 Харків, вул. Максиміліанівській, 11

ВИДАВЕЦЬ
Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 Харків, вул. Амосова, 58

Реєстраційне свідоцтво КВ № 10306 від 22.08.2005 р.

Періодичність - 4 рази на рік

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009 р № 1-05 / 5 журнал внесений до переліку фахових видань з психологічних наук (медична психологія) і постановою від 16.12.2009р. № 1-05 / 6 - з медичних наук Рекомендується в друку вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти

Web: www.mps.kh.ua
E-mail: ed@mps.kh.ua

Передплатний індекс 94602

Наверх