Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 7, №1' 2012г.

ЗМІСТ

Гендерні особливості порушень особистості та суб'єктивного сприйняття якості життя у хворих на розсіяний склероз
3 - 7
Закрепить
Патопсихологические особенности формирования депрессивных расстройств у женщин с сексуальными нарушениями
8 - 10
Закрепить
Особливості стресорного реагування у пацієнтів з метаболічним синдромом і різною представленістю ендокринного компоненту
11 - 14
Закрепить
Психосексуальное, соматосексуальное развитие и особенности мотивационной сферы при зависимом типе расстройства личности у мужчин
15 - 19
Закрепить
Особливості самооцінки особистісних якостей та стану здоров'я батьків дітей з порушеннями психомоторного розвитку
20 - 24
Закрепить
Психологическое консультирование и психотерапия женщин, пострадавших от насилия в семье
25 - 27
Закрепить
Мотиваційне інтерв'ю як інструмент підвищення життєстійкості пацієнтів з травмами опорно−рухового апарату
28 - 33
Закрепить
Психообразовательные программы в системе медико−психологической реабилитации больных шизофренией
34 - 36
Закрепить
Личностные особенности больных псориазом
37 - 42
Закрепить
Особливості організації сексуальної поведінки у хворих із генералізованим тривожним розладом
43 - 46
Закрепить
Факторы суицидогенеза у больных депрессиями при рассеянном склерозе
47 - 52
Закрепить
Результаты исследования аддиктивного статуса у подростков с социальной фобией, отягощенной употреблением психоактивных веществ
53 - 56
Закрепить
Клініко−психопатологічна характеристика хворих на пневмоконіози (феноменологія і модель психопатогенезу)
57 - 60
Закрепить
Динамика уровня социального функционирования больных шизофренией под влиянием арт−терапии
61 - 62
Закрепить
Система заходів спеціалізованої психіатричної допомоги хворим на постінсультну депресію: загальні засади та специфічні особливості
63 - 68
Закрепить
Клінічні особливості та критерії прогнозування сприятливості при довготривалому перебігу рекурентного депресивного розладу (на основі факторного аналізу)
69 - 75
Закрепить
Патопсихологические механизмы и закономерности формирования суицидального поведения у мужчин и женщин, больных депрессиями
76 - 79
Закрепить
Адаптационные расстройства у лиц молодого возраста с патологической зависимостью от азартных игр, страдающих табакокурением и употребляющих спиртные напитки
80 - 84
Закрепить
Клинико−психопатологическая характеристика депрессивных расстройств непсихотического уровня у больных с опухолями челюстно−лицевой области
85 - 88
Закрепить
Наверх