Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 12, №3' 2017г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Особливості клініко−психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру
3 - 5
Закрепить
Аналіз кореляційного простору "копінги − адиктивна поведінка" у хворих на невротичні розлади
6 - 12
Закрепить
Принципы срочной психологической адаптации при впервые диагностированной онкологической патологии
13 - 16
Закрепить
Діабетична патоперсонологія: якості особистості та динаміка їх змін у хворих на цукровий діабет 2−го типу
17 - 20
Закрепить
Організація комплексного медико−психологічного супроводу підлітків зі сколіозом
21 - 26
Закрепить
Патопсихологічні основи формування реагування на захворювання в осіб з ішемічним мозковим інсультом
27 - 32
Закрепить
Медико−психологічні чинники розладів військово−професійної адаптації військовослужбовців
32 - 36
Закрепить
Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
37 - 40
Закрепить
Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами
40 - 43
Закрепить
Раннє втручання як система фасилітації розвитку дитини з психомоторними порушеннями
44 - 47
Закрепить
Порушення функціонування сімейних відносин у родинах, в яких один із батьків хворіє на параноїдну шизофренію
48 - 52
Закрепить
Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією
53 - 57
Закрепить
Сучасні питання переносимості нейролептиків та прихильності до терапії хворих на шизофренію
57 - 61
Закрепить
Дослідження основних порушень соціального функціонування пацієнтів із постшизофренічною депресією
62 - 66
Закрепить
Особистісні особливості пацієнтів із запійними формами алкогольної залежності
67 - 70
Закрепить
Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта
71 - 74
Закрепить
Система поєднаної психотерапії та психофармакотерапії хворих з органічними ураженнями головного мозку в умовах лікарні із суворим наглядом
75 - 80
Закрепить
Профессор И. И. Кутько: персонифицированные нейронаучные приоритеты
81 - 84
Закрепить
Наверх