Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 9, №4' 2014г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Сучасна психокардіологія: стан та перспективи розвитку у сфері дитячої кардіохірургії
3 - 7
Закрепить
Психологічні аспекти самотності
8 - 11
Закрепить
Психоемоційний стан вагітних в аспекті їх медико−психологічного супроводу
12 - 15
Закрепить
Медико−психологічний супровід підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево−судинної системи на етапі стаціонарного лікування
16 - 20
Закрепить
Взаємозв'язок алекситимії з клініко−психопатологічною структурою терапевтично резистентних депресій
21 - 25
Закрепить
Особенности эмоциональной сферы женщин с депрессивными расстройствами различного генеза и ее влияние на степень адаптации супругов
26 - 29
Закрепить
Характеристика факторов психогенеза расстройств личности и поведения у работников промышленных предприятий
30 - 34
Закрепить
Мнестологический подход к психосоциальным интервенциям больных параноидной шизофренией на этапе катамнеза
35 - 40
Закрепить
Клинико−психопатологическая и патопсихологическая характеристика больных с тревожными расстройствами
41 - 45
Закрепить
Аддиктивный статус бывших военнослужащих с различными вариантами адаптационного расстройства
46 - 51
Закрепить
Дифференциальные патопсихологические отличия пациентов с непсихотическими расстройствами, проживающих в сельской местности
51 - 55
Закрепить
Інтрапсихічні патерни підлітків з атопічним дерматитом
56 - 61
Закрепить
Метапарадигмальная модель сентенционно−семантической интервенции в сфере компетенции психотерапии
62 - 66
Закрепить
Значение психодиагностики личностных особенностей пациентов для разработки психокоррекционных мероприятий
66 - 69
Закрепить
Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных, перенесших острые соматические состояния
70 - 72
Закрепить
Психотерапевтическая коррекция соматических осложнений беременности
73 - 76
Закрепить
Система психотерапії хворих на полінаркоманію із афективними порушеннями
77 - 81
Закрепить
Диагностика кроссполовых акцентуаций полоролевого поведения у женщин, зависимых от алкоголя, с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа
82 - 88
Закрепить
Наверх