Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 6, №4' 2011г.

ЗМІСТ

Клиника и медико−психологическая коррекция больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы
4 - 6
Закрепить
Основні напрями профілактики посттравматичних стресових розладів у жертв екстремальних подій
7 - 9
Закрепить
Особливості та проблеми формування психологічної адаптації сімейного лікаря до професійної діяльності
10 - 13
Закрепить
Психологические особенности лиц молодого возраста, находящихся в условиях пенитенциарного стресса
14 - 17
Закрепить
Сравнительный анализ показателей качества жизни подростков, страдающих ожирением, в зависимости от типологии нарушений психологического здоров’я
18 - 21
Закрепить
Особенности личности и комплексные факторы риска суицидального поведения у медработников. Иерархическая регрессионная модель
22 - 27
Закрепить
Коррекция расстройств пограничного уровня в общетерапевтической практике
28 - 31
Закрепить
Емоційні порушення та особистісні відхилення у хворих на гострі розлади серцево−судинної системи
32 - 36
Закрепить
Эмоциональные расстройства у пациентов молодого возраста с психосоматическими заболеваниями: клинико−психопатологическая структура и дифференцированная коррекция
37 - 40
Закрепить
Ефективність системи заходів спеціалізованої психіатричної допомоги хворим на постінсультну депресію
41 - 45
Закрепить
Нарушения эмоциональной сферы у лиц с химической зависимостью
46 - 48
Закрепить
Психоемоційний статус жінок після ішемічного інсульту та рівень психосоціального стресу членів родини як індикатори стану реабілітаційного потенціалу сім’ї
49 - 54
Закрепить
Система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із розладами особистості
55 - 59
Закрепить
Психотерапевтичний супровід хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно−лицевої ділянки
60 - 62
Закрепить
Структурний аналіз статевих розладів у чоловіків, хворих на цукровий діабет
63 - 66
Закрепить
Наукове обґрунтування, змістовне наповнення та специфічні особливості складової комплексної багаторівневої системи профілактики вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків, спрямованої на учнів 1–11 класів загальноосвітніх закладів І–ІІІ ступенів навчання
67 - 75
Закрепить
Новітні науково−практичні досягнення кафедри сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти (до 25−річчя кафедри)
76 - 77
Закрепить
Психопрофілактика порушень адаптації першокурсників до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі в умовах кредитно−модульної системи освіти 78
78
Закрепить
Проблемы хронической тазовой боли
78 - 79
Закрепить
Эффективность психотерапевтической коррекции у пациентов с косметическими дефектами 79
79
Закрепить
Психологічні феномени під час масової паніки 80
80
Закрепить
Психотерапия зависимости от никотина 80
80
Закрепить
О некоторых проблемах «N−ного» пола 81
81
Закрепить
Аспекты лечения преждевременной эякуляции 81
81
Закрепить
Принципы психотерапии психопатологических расстройств невротического уровня 82
82
Закрепить
Коммерческий секс и современное общество
82 - 83
Закрепить
Понятие психофеноменологического профиля в психотерапии 83
83
Закрепить
Медико−психологические аспекты сексуального здоровья студентов высших учебных заведений
83 - 84
Закрепить
Медико−психологические особенности больных с паническими атаками
84 - 85
Закрепить
Психологические механизмы формирования стратегии поведения личности 85
85
Закрепить
Наверх