Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Abstracts

Том 8, №2' 2013г.

Вихідні данні номеру

ЗМІСТ

Індивідуально−психологічні особливості осіб із частковою втратою зору травматичного генезу як превентори розвитку в них непсихотичних психічних розладів
3 - 11
Закрепить
Гендерні аспекти психоемоційного стану батьків онкохворих дітей
12 - 18
Закрепить
Анализ психологических характеристик личности, тревожности и депрессии у пациентов с меланоцитарными новообразованиями кожи
19 - 22
Закрепить
Личностные особенности и состояние эмоциональной сферы больных с ревматоидной патологией
23 - 27
Закрепить
Вплив психологічної гендерної ролі на взаємовідносини "лікар − пацієнт"
28 - 32
Закрепить
Особенности катамнеза внутренней картины болезни в контексте автобиографических воспоминаний у больных шизофренией
32 - 38
Закрепить
Факторы психической травматизации и удовлетворенность супружескими отношениями женщин в бесплодном браке
39 - 43
Закрепить
Особенности дисмнестических нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции по данным TIME−теста
44 - 51
Закрепить
Влияние социальных и семейных ролей на самореализацию женщины
52 - 56
Закрепить
Психофізіологічні особливості хворих із невротичними розладами
57 - 60
Закрепить
Патопсихологические закономерности формирования суицидального поведения у больных с генерализованным тревожным расстройством
61 - 65
Закрепить
Емоційні розлади як чинник низької якості життя пацієнтів після кардіохірургічного лікування
66 - 68
Закрепить
Преморбідні особливості жінок, які перенесли мастектомію, та їх психокорекція
69 - 72
Закрепить
Влияние психологических рецидивоопасных факторов на устойчивость ремиссии у пациентов с алкогольной зависимостью
73 - 77
Закрепить
Технологія та результати лікування хворих на алкогольну залежність інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази
78 - 89
Закрепить
Соматичний і психоневрологічний статус колишніх військовослужбовців із алкогольною залежністю
90 - 94
Закрепить
Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих, які вживають психоактивні речовини
95 - 98
Закрепить
Соотношение типа акцентуации и модели полоролевого поведения у женщин, страдающих хроническим алкоголизмом
98 - 101
Закрепить
Особливості самосприйняття чоловіків, які хворіють на хронічний алкоголізм
102 - 105
Закрепить
Расстройство сексуальных отношений, обусловленное несоответствием психосексуальных ориентаций у супругов
106 - 111
Закрепить
Вплив особистісних особливостей на розвиток сексуальної дисгармонії подружніх пар при епілепсії в чоловіка
112 - 116
Закрепить
Наверх