Медицинская психология

Мухаровська І. Р., Маркова М. В.
Медико−психологічний паспорт як алгоритм оцінки психологічного статусу пацієнток у практиці акушерства та гінекології
3 - 13
Гринько Н. В.
Медико−психологічний супровід жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів
14 - 21
Загуровський В. М.
Психологічна дезадаптація після гострих коронарних станів та транзиторних ішемічних атак
22 - 32
Ісаков Р. І.
Обгрунтування, зміст і ефективність системи персоніфікованої психодіагностики і реабілітації жінок з психосоціальною дезадаптацією та депресивними розладами
33 - 49
Кощій В. О.
Психокорекція психологічної дезадаптації військовослужбовців−учасників бойових дій з травматичними ушкодженнями магістральних судин кінцівок: обґрунтування, зміст, ефективність
50 - 58
Кривицький В. О.
Обґрунтування та ефективність медико−психологічної корекції порушення подружнього функціонування хворих на хронічний простатит
59 - 66
Кривоніс Т. Г.
Медико−психологічна допомога родинам з онкологічним пацієнтом: мішені психологічного впливу та інтервенції
67 - 75
Сидоренко О. О.
Диференційована психокорекція при клініко−психологічній формі дезадаптації з тривожно−депресивними проявами у державних службовців
74 - 81
Марута Н. А., Череднякова Е. С., Панько Т. В.
Психоосвіта у профілактиці психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб
27 - 30
Маркова М. В., Мухаровская И. Р., Кривонос Т. Г.
Психоонкологія в аспекті сучасної теорії та клінічної практики
31 - 37
Храмцова В. В.
Личностные смыслы болезни молодых людей с инвалидностью в медико−социальной экспертизе и реабилитации
38 - 43
Куфтерина Н. С.
Психоемоційний статус та якість життя у пацієнтів молодого віку із вертеброгенними дорсалгіями
44 - 47
Герасименко Л. А.
Психічні та психологічні особливості хворих із вродженими і набутими вадами (огляд літератури)
48 - 52
Козявкин В. И., Мелех Н. В.
Клініко−психологічні особливості підлітків із дитячим церебральним паралічем та їх динаміка у ході реабілітації за методом Козявкіна
53 - 58
Гильман А. Ю.
Особливості саногенного мислення у жінок
58 - 64
Исаков Р. И.
Особливості актуального копінгового репертуару у жінок, хворих на депресивні розлади різного генезу, залежно від вираженості психосоціальної дезадаптації
65 - 69
Павелко И. И., Тверезовский М. В.
Дослідження розладів психологічного та фізичного здоров’я в учасників бойових дій
70 - 74
Дроздов В. А.
Інтелектуальні, емоційно−вольові та комунікативні особливості пацієнтів із діабетичною ретинопатією
75 - 79
Маркова М. В., Савіна М. В.
Сучасні концепції і погляди на проблему дезадаптації
3 - 8
Пшук Н. Г., Абдряхімова Ц. Б., Белов О. О., Герасимук В. А.
Психосоматичні трансформації у хворих на професійну патологію
9 - 11
Шестопалова Л. Ф., Мелех Н. В.
Особенности когнитивного функционирования подростков с детским церебральным параличом и его динамика в ходе реабилитации по методу В. И. Козявкина
12 - 16
Камінська А. О.
Психоемоційні та поведінкові предиктори психічної дезадаптації референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами
17 - 22
Кукуруза Г. В., Кирилова О. О., Цилюрик С. М.
Характеристика розвитку дітей раннього віку: можливості скринінг−оцінки
23 - 26
Криворотько Я. В.
Динаміка формування психоемоційних порушень у жінок із зони Операції об'єднаних сил
27 - 30
Визнюк И. Н.
Дифференцированные особенности ипохондрических расстройств личности в условиях психосоматических интерпретаций
31 - 35
Місюра О. М.
Дистресорний тип особистості у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією
36 - 39
Абдряхімов Р. А., Маркова М. В.
Способи психологічного захисту учасників бойових дій із травмою очей та частковою втратою зору на тлі стресу різного ступеня вираженості
3 - 8
Ісаков Р. І.
Особливості ціннісно−особистісної сфери жінок із депресивними розладами залежно від вираженості психосоціальної дезадаптації
9 - 15
Камінська А. О.
Дескриптори стрес−долаючої поведінки референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами
16 - 21
Яворська Т. П.
Особливості прояву агресії у пацієнтів із цереброваскулярною патологією
21 - 26
Марута О. С.
Семантический дифференциал счастья (клинико−психологические аспекты)
27 - 31
Проноза−Стеблюк К. В.
Особливості медико−психологічної реабілітації учасників бойових дій із постконтузійним синдромом
32 - 35
Сидоренко О. О.
Медико−психологічна корекція станів психологічної дезадаптації у держслужбовців
35 - 40
Ходаківський Ю. С.
Психологічні особливості при хронічному больовому синдромі внаслідок захворювань опорно−рухового апарату
41 - 46
Челахова А. С.
Сімейні детермінанти психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково−юнацького віку
47 - 55
Яремкевич Р. Р.
Особливості психоемоційного стану дерматологічних пацієнтів із синдромом хронічного свербежу
56 - 60
Маркова М. В., Росінський Г. С.
Порушення здоров’я сім’ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція
9 - 15
Яворська Т. П.
Рівень психосоціального стресу у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
16 - 18
Потоцька І. С., Белов О. О., Герасимук В. А., Новицький А. В.
Залежність суб’єктивного переживання щастя від ціннісно−мотиваційних орієнтацій у сучасної студентської молоді
19 - 22
Гончар Ю. О.
Міжособистісна поведінка молодих людей зі статусом дитини−інваліда у контексті їхньої життєвої перспективи та інтеграції у суспільство
23 - 27
Іщук В. В.
Систематика копінг−стратегій при психоендокринному синдромі на тлі розповсюджених форм ендокринних порушень
27 - 31
Марута О. С.
Особливості екзистенційних переконань у хворих на психічні розлади
32 - 35
Дьома І. С.
Особливості сприйняття та копінгу нозогенного стресу в осіб із іпохондричними симптомами після перенесених судинних катастроф
36 - 40
Храмцова В. В.
Кардиологический больной в ситуации медико−социальной экспертизы
3 - 7
Столяренко А. М., Підлубний В. Л.
Функціональні особливості головного мозку та психофізіологічних реакцій у хворих на ігрову інтернет−залежність
8 - 11
Крамченкова В. О.
Особливості впливу паління на сімейне функціонування на різних етапах життєвого циклу родини
12 - 18
Мартыненко С. А.
Использование сценарных позиций Э. Берна для характеристики нарциссической составляющей и отношения к объектам влечения у разных типов личности
18 - 21
Іщук В. В.
Клініко−психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі
22 - 25
Марута О. С.
Індивідуальна модель психологічного здоров’я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану
25 - 29
Челахова А. С.
Аналіз психоемоційної і персонологічної сфер у представників молодіжних субкультур підлітково−юнацького віку залежно від їх соціально−психологічної адаптації
30 - 37
Михайлов Б. В., Алієва Т. А., Вашкіте І. Д.
Анімалотерапія у системі психосоціальної реабілітації дітей із ранньою затримкою психічного розвитку.
3 - 6
Храмцова В. В.
Нейропсихологічна методика відновлення пізнавальних функцій хворих у віддаленому періоді після перенесеного мозкового інсульту.
7 - 10
Столяренко А. Н.
Отличия зависимостей от компьютерных и интернет−игр.
11 - 14
Яворська Т. П.
Емоційний інтелект лікарів, які надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями.
15 - 19
Марута О. С.
Патерни патопсихологічної симптоматики хворих на психічні розлади різного генезу залежно від рівня суб’єктивного сприйняття щастя.
20 - 24
Федченко В. Ю.
Особистісні характеристики пацієнтів в динаміці депресивних розладів.
25 - 29
Дьома І. С.
Суб’єктивні клініко−психологічні чинники іпохондричної симптоматики у пацієнтів, які перенесли судинні катастрофи.
30 - 32
Семенов Д. М.
Дефект−залежні варіанти медико−психологічного супроводу осіб із травмами щелепно−лицевого відділу.
33 - 36
Сидоренко О. О.
Клініко−психологічні та соціально−виробничі прояви професійної психологічної дезадаптації у державних службовців.
36 - 41
Гришняєва О. В.
Лідерство в медсестринстві як складова швидкої адаптації до роботи в лікувально−профілактичних закладах.
42 - 45
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Індивідуально−психологічні особливості комбатантів із різними формами постстресових психічних розладів
3 - 6
Михайлова Е. А.
Соціодемографічні, психологічні, біологічні чинники предикції тривожних розладів у дітей
7 - 14
Фальова О. Є.
Структура сімейної взаємодії
15 - 18
Столяренко А. М.
Ефекти гіперболізованої саморефлексії та інтроспекції в осіб із ознаками залежності від соціальних мереж
19 - 22
Гончарук О. В.
Психологічний аналіз суб’єктивної картини адаптаційних здібностей жінок, хворих на шизофренію
23 - 29
Семенов Д. М.
Психологічні порушення в осіб, які перенесли травми щелепно−лицьового відділу, і протокол їх медико−психологічного супроводу
30 - 33
Аббас Махмуд Каафарані
Порушення емоційної сфери у дітей із захворюваннями шлунково−кишкового тракту, які тимчасово переміщені із зони бойових дій
34 - 36
Димшиць Д. І.
Клінічні характеристики непсихотичних психічних розладів у хворих гастроентерологічного профілю на доопераційному етапі
37 - 40
Дроздова І. В., Храмцова В. В., Гончар Ю. О., Степанова Л. Г.
Оцінка життєвої перспективи молодих людей зі статусом дитини−інваліда
3 - 9
Данілевська Н. В.
Особливості структурних компонентів психологічної підтримки госпіталізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО
10 - 13
Столяренко А. М.
Гіпердіагностична спрямованість психодіагностичних тестів на інтернет−залежність студентів медичних ВНЗ
13 - 16
Франкова І. О.
Психологічна корекція соціальної самоізоляції
17 - 23
Галаченко В. В.
Психологическая дезадаптация пациентов с патологией опорно−двигательного аппарата
24 - 27
Бурдун Н. М.
Особливості впливу соціальних і психологічних чинників на формування розладів адаптації у студентів медичного коледжу
28 - 31
Дроздова І. В., Щудро С. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В.
Значення характерологічних рис молоді, яка мала статус дитини−інваліда, для її інтеграції у суспільство
3 - 8
Аrsнаvа І. F., Ретruк О. Yu.
Modern concepts of the personality specifics of patients with gout
8 - 12
Чугунов В. В., Городокин А. Д., Столяренко А. Н.
Концептуально−стилистический анализ феномена аутоагрессии в среде лиц, страдающих интернет−зависимостью
13 - 18
Кукуруза Г. В.
Характеристика психологічних захистів та копінгових стратегій батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психічного розвитку
19 - 23
Михайлова Э. А., Проскурина Т. Ю., Беляева Е. Э., Матковская Т. Н., Мителев Д. А., Рябоконь Н. А.
Тревожные расстройства у детей и подростков: клинико−феноменологические и психодиагностические особенности
23 - 29
Аrsнаvа І. F., Кuтероvа−Вrеdun V. Yu.
The personal specifics and the pecularities of psychological well−being of professional musicians
30 - 33
Аймедов К. В., Григор'єв Є. О., Горищак С. П.
Особливості медико−психологічного супроводу пацієнтів, які перенесли нейрохірургічне втручання
33 - 37
Данілевська Н. В.
Етіопатогенетичні та нозоструктуральні складові порушень сну у військовослужбовців − учасників АТО
38 - 40
Бурдун Н. М.
Психокорекція емоційної напруженості у студентів спеціалізованих медичних навчальних закладів
41 - 44
Баратинська А. В.
Вплив "темних" рис особистості на виникнення професійного вигорання у працівників поліції
45 - 48
Радзевілова О. В.
Соціально−особистісні та кримінологічні характеристики жінок, які вчинили насильницькі злочини та пройшли судову експертизу
48 - 52
Пшук Н. Г., Белов О. О., Кирилюк Н. П.
Особливості клініко−психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру
3 - 5
Денисенко М. М.
Аналіз кореляційного простору "копінги − адиктивна поведінка" у хворих на невротичні розлади
6 - 12
Заседа Ю. И.
Принципы срочной психологической адаптации при впервые диагностированной онкологической патологии
13 - 16
Ткаченко О. В.
Діабетична патоперсонологія: якості особистості та динаміка їх змін у хворих на цукровий діабет 2−го типу
17 - 20
Коломієць С. І.
Організація комплексного медико−психологічного супроводу підлітків зі сколіозом
21 - 26
Яновська С. Я.
Патопсихологічні основи формування реагування на захворювання в осіб з ішемічним мозковим інсультом
27 - 32
Шелестова О. В.
Медико−психологічні чинники розладів військово−професійної адаптації військовослужбовців
32 - 36
Марченко В. Г.
Порушення загальної, міжособистісної та сексуальної комунікації жінок із депресивними розладами в умовах вимушеного переміщення
3 - 6
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Кирилюк С. С.
Клініко−психологічні особливості осіб із різними формами постстресових психічних порушень
7 - 11
Кожина Г. М., Маркова М. В., Піонтковська О. В., Духовський О. Е., Мухаровська І. Р.
Система медико−психологічного супроводу родини, що виховує дитину з тяжким захворюванням
12 - 14
Корніяка О. М.
Вивчення комунікативної компетентності в контексті професійного самоздійснення викладача вищої школи
14 - 21
Шмалєй С. В., Редька І. В.
Особливості соціального пізнання при вадах зору
21 - 26
Денисенко М. М.
Копинг−поведение и копинг−ресурсы в формировании аддиктивного поведения при невротических расстройствах
27 - 30
Уханова А. И.
Роль родительского участия в формировании психологического благополучия старших школьников
31 - 34
Криванкова Н. В.
Принципи психокорекції та психопрофілактики екзацербацій органічних тривожно−депресивних розладів у хворих із порушеням комплаєнсу до терапії
35 - 38
Дроздова І. В., Яновська С. Я.
Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності хворих на артеріальну гіпертензію після мозкового інсульту
3 - 9
Герасименко Л. О.
Психосоціальна дезадаптація осіб, які доглядають пацієнтів із хворобою Альцгеймера
9 - 13
Аймедов К. В., Асєєва Ю. О., Черевко М. О.
Нехімічні залежності: сучасні тенденції
13 - 18
Романова И. В.
Психологическая коррекция и психотерапия невротических расстройств у подростков, пострадавших от насилия
19 - 21
Ищук В. В.
Клинико−психопатологические особенности психоэндокринного синдрома при гипотиреозе
22 - 27
Ткаченко О. В.
Особливості реагування на захворювання у хворих на цукровий діабет 2−го типу залежно від ступеня його тяжкості
27 - 30
Галаченко А. А., Галаченко В. В.
Формирование комплайенса в процессе реабилитации больных с патологией опорно−двигательного аппарата на санаторно−курортном этапе
31 - 35
Пономарева В. В.
Патологический клаббинг
35 - 38
Гордієвич М. С.
Клініко−психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
39 - 42
Безрук Р. И.
Психокоррекция и психотерапия невротических расстройств и суицидальных тенденций у онкологических больных
43 - 45
Живилова Я. С.
Медико−психологическое сопровождение больных с органическими поражениями головного мозга в условиях больницы со строгим наблюдением
46 - 50
Бурдун Н. М.
Патопсихологічні механізми формування дезадаптивних станів у студентів медичного коледжу
51 - 54
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Бучок Ю. С.
Клініко−психологічні прояви постстресових розладів у цівільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО
3 - 6
Луценко А. Г., Кришталь Т. В., Даниленко Т. П.
Типология брака и функциональность семьи при эмоционально неустойчивом типе расстройства личности у женщин
7 - 12
Аймедов К. В., Баскіна В. В.
Ознаки дезадаптації у жінок, які вперше перенесли психотичний епізод
12 - 16
Марков А. Р.
Інтерперсонально−комунікативна складова в генезі дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно−психологічної війни
17 - 25
Ищук В. В.
Клинико−психопатологические характеристики психоэндокринного синдрома, детерминированного гиперкортицизмом
26 - 31
Мухаровська І. Р.
Медико−психологічні аспекти больового синдрому в онкологічних хворих на етапах лікувального процесу
32 - 36
Маркова А. С.
Розлади психоемоційної сфери у структурі порушень психологічного здоров’я членів родини, які займаються спільним бізнесом
37 - 50
Глаголич С. Ю.
Аналіз копінг−поведінки волонтерів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням військових у зоні АТО
51 - 58
Козира П. В.
Характеристика адаптивної поведінки і копінг−стратегій у співробітників МВС України − учасників АТО
59 - 65
Юдін М. А.
Соціально−психологічна адаптація пацієнток косметологічного профілю
66 - 69
Боднарь Е. В.
Индивидуально−психологические особенности женщин с патологией беременности в контексте их субъективной оценки своего здоровья
70 - 73
Фальова О. Є.
Особливості самоактуалізації та особистісні якості жінок із кризисних сімей і розлучених
3 - 7
Савіна М. В.
Особистісні особливості подружжів у сім'ях із порушеннями здоров'я та адиктивною поведінкою жінок
8 - 13
Киосева Е. В.
Проявления расстройств адаптации у молодых людей, употребляющих психоактивные вещества
14 - 17
Живилко В. В.
Оцінка ефективності впровадження комплексу психосоціального супроводу жінок з алопецією
18 - 22
Рябоконь Н. О.
Особливості когнітивного функціонування дітей із тривожно−депресивними розладами та їх роль у формуванні психологічної дезадаптації
23 - 27
Литвиненко М. В.
Обґрунтування медико−психологічної допомоги пацієнтам із вугровою хворобою
28 - 32
Толмачов О. А.
Психічні розлади у пацієнтів із артеріальною гіпертензією
33 - 37
Рахимкулова А. С.
Феномен рискового поведения подростков: попытка концептуального описания (обзор)
37 - 43
Мухаровська І. Р.
Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на діагностичному етапі
44 - 47
Кабанцева А. В.
Значення психічного стану здоров'я водія для безпеки дорожнього руху
48
Юдін М. А.
Особливості структури інтерперсонально орієнтованих психопатологічних симптомів у пацієнток косметологічного профілю
52 - 57
Малахов П. С., Асєєва Ю. О., Волинко В. В., Харітонова А. С.
Проблемність адаптації студентів−медиків
3 - 5
Бутко К. М.
Проблема медичної і психологічної реабілітації осіб із травматичним ушкодженням верхніх кінцівок
6 - 9
Галаченко А. А.
Особенности нарушений психической сферы у больных с патологией опорно−двигательного аппарата
10 - 12
Сидоренко А. Ю.
Особливості булінгу в медичному середовищі
13 - 16
Мухаровська І. Р.
Опитування пацієнтів щодо психологічних заходів як первинний етап організації медико−психологічної допомоги в онкології
17 - 22
Живилко В. В., Асєєва Ю. О.
Психосоматичний підхід у дослідженні проблеми алопеції у жінок
23 - 25
Самойлова О. В.
Особистісна самооцінка дітей із сімей вимушених переселенців із проявами посттравматичного стресового розладу
26 - 31
Волощук Д. А.
Індивідуально−психологічні особливості членів родини, які доглядають пацієнтів із судинною деменцією
32 - 36
Литвиненко М. В.
Психоемоційний стан пацієнтів із вугровою хворобою
37 - 41
Чабан О. С., Хаустова О. О., Трачук Л. Є.
Шляхи підвищення ефективності навчання студентів зa спеціальністю "Медична психологія"
3 - 8
Пшук Є. Я., Камінська А. О., Пшук Н. Г.
Клініко−психологічні особливості референтних родичів пацієнтів із шизофренією
9 - 12
Луценко О. Г., Хоржевський В. В.
Мікросоціальні та психологічні передумови розвитку дезадаптивних партнерських відносин у чоловіків у безплідному шлюбі
13 - 15
Чабан О. С., Абдряхімова Ц. Б., Хаустова О. О., Клебан К. І., Прохорова О. В., Москаленко−Моспаненко О. В.
Особливості підтримання психічного здоров'я пацієнтів із порушенням зору травматичного або іншого генезу
16 - 26
Венгер О. П.
Особливості ціннісно−особистісної сфери емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади
27 - 30
Савіна М. В.
Порівняльний аналіз адиктивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров'я та залежною поведінкою у жінок
30 - 43
Ярий В. В.
Психосоціальні особливості та родинне функціонування дружин чоловіків із алкогольною залежністю
44 - 50
Сидоренко А. Ю.
Сімейні установки батьків, які очікують народження дитини з вродженою вадою серця
51 - 55
Марута О. С.
Функціональні взаємозв'язки суб'єктивної картини життєвого шляху при різних формах невротичної патології
56 - 60
Франкова И. А.
Патопсихологический портрет пациента с острой социальной самоизоляцией: результаты когортного исследования
61 - 67
Мухаровська І. Р.
Медико−психологічні, психосоціальні та соціомедичні чинники звернення по медичну допомогу онкологічних пацієнтів на додіагностичному етапі
68 - 73
Поладко Г. О.
Феохромоцитомна дисфункція: зміст та особливості прояву
73 - 78
Дроздова И. В., Яновская С. Я.
Диагностика когнитивных функций у лиц, перенесших мозговой инсульт
3 - 5
Чугунов В. В., Данилевская Н. В.
Медико−психологические и психопатологические особенности подростков с атопическим дерматитом
6 - 9
Фальова О. Є.
Взаємозв'язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом
10 - 14
Мухаровська І. Р.
Медико−психологічний паспорт захворювання онкологічного профілю
15 - 19
Подлубный В. Л.
Синергетический подход к изучению биопсихосоциальных факторов как предикторов нарушений ментальной экологии у лиц, занятых в промышленном производстве
20 - 26
Кутова Н. В.
Особливості прояву та вираженість відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом
27 - 31
Варібрус О. В.
Особливості стрес−долаючої поведінки у жінок із захворюваннями щитоподібної залози
32 - 37
Гончар Ю. А.
Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями
37 - 42
Сидоренко А. Ю.
Особливості психологічної підготовки дитини до операції на серці
42 - 45
Пшук Н. Г., Белов О. О.
Особистісні особливості хворих із професійною патологією органів дихання та периферичної нервової системи
3 - 6
Филипович В. И.
Предикторы жизнестойкости личности при неврозах и в норме
7 - 13
Дроздова І. В., Храмцова В. В., Гончар Ю. А., Яновська С. Я.
Особливості характеру хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту
13 - 17
Корнієнко О. В.
Індивідуально−типологічний (інтровертований) і факторно−порівняльний аналіз психосоматичного здоров'я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
18 - 23
Марута О. С.
Взаємозв'язок копінг−поведінки і антиципаційної спроможності у хворих із невротичною патологією
24 - 28
Піонтковська О. В.
Загальні засади медико−психологічного супроводу онкологічних хворих
29 - 31
Варібрус О. А.
Порівняльний аналіз клінічної феноменології розладів психоемоційної сфери у жінок із тиреопатіями
32 - 37
Фальова О. Є.
Взаємозв'язок самоактуалізації та особливостей психоемоційної сфери у жінок при різних станах сімейної кризи
38 - 42
Михайлова Э. А., Беляева Е. Э.
Роль альтернативных методов обеспечения психологической адаптации детей с ожирением
3 - 6
Дроздова І. В., Храмцова В. В., Степанова Л. Г., Яновська С. Я., Яковенко Н. О.
Методологія вивчення когнітивних функцій із позиції Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я
7 - 10
Самара О. Є.
Динаміка психологічних показників при комплексній опіоїдній детоксикації
11 - 15
В'юн В. В.
Клініко−психопатологічні особливості розладів адаптації у лікарів−інтернів
16 - 19
Піонтковська О. В.
Психологічні аспекти впливу онкологічного захворювання пацієнта на його сім'ю
20 - 22
Касьянова А. Ю.
Особливості професійного вигорання медичного персоналу, який працює з пацієнтами з вродженими вадами серця
23 - 26
Венгер О. П.
Особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
27 - 30
Ищук В. В.
Медико−психологические предикторы формирования психопатологических нарушений у пациентов c распространенными формами эндокринной патологии
31 - 36
Кутова Н. В., Маркова М. В.
Особистісні властивості пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології: обґрунтування диференціації психокорекційних підходів
37 - 41
Слободянюк Д. П.
Роль емоційного і соціального інтелекту в генезі соціальної дезадаптації у молоді
42 - 48
Культенко В. П.
Когнітивно−поведінкова корекція психоемоційних і вольових станів, спричинених пережитим горем, у жінок
49 - 52
Балка Л. О.
Обґрунтування загальних засад медико−психологічної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу однієї або єдиної нирки
53 - 56
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Умови і закономірності формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади (психологічний аналіз)
3 - 7
Маркова М. В., Козира П. В.
Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми
8 - 13
Сосин И. К., Крамченкова В. А.
Психология интерперсональных супружеских отношений в молодой курящей семье
14 - 19
Рахман Л. В., Маркова М. В.
Роль алекситимії і копінг−стратегій та їх взаємозв'язок у генезі терапевтично резистентних депресій
20 - 26
Слободянюк Д. П.
Взаємозв'язок клініко−психопатологічних та психосоціальних чинників в генезі соціальної дезадаптації у молоді
26 - 30
Корнієнко О. В.
Індивідуально−типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров'я студенток Київського національного університету ім. Т. Шевченка
30 - 35
Сукачева О. Н.
Индивидуально−психологические особенности регулятивного поведения бывших военнослужащих с адаптационными расстройствами и без таковых
36 - 41
Касьянова А. Ю., Жовнір В. А.
Психосоціальне функціонування матерів дітей, прооперованих із приводу вроджених вад серця, із точки зору необхідності їх медико−психологічної підтримки
42 - 45
Уханова А. И.
Отношение к факторам здорового и нездорового поведения у подростков
46 - 52
Усков О. О.
Особливості стрес−долаючої поведінки у підлітків з атопічним дерматитом
52 - 56
Божук О. А.
Особливості особистісних рис жінок із фізіологічним перебігом вагітності у світлі їх медико−психологічного супроводу
57 - 61
Касьянова А. Ю., Маркова М. В.
Сучасна психокардіологія: стан та перспективи розвитку у сфері дитячої кардіохірургії
3 - 7
Філатова О. А., Мартиненко С. А.
Психологічні аспекти самотності
8 - 11
Божук О. А.
Психоемоційний стан вагітних в аспекті їх медико−психологічного супроводу
12 - 15
Веньовцева Н. Ю.
Медико−психологічний супровід підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево−судинної системи на етапі стаціонарного лікування
16 - 20
Маркова М. В., Мухаровська І. Р., Піонтковська О. В.
Інтеграція медичної психології в систему надання медичної допомоги пацієнтам із тяжкими соматичними захворюваннями як необхідна умова оптимізації лікувального процесу
3 - 6
Кришталь Е. В., Марченко В. Г., Кришталь Т. В.
Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин
7 - 12
Михайлов Б. В., Федак Б. С.
Формирование комплайенса в процессе медико−психологического сопровождения пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца
13 - 16
Рахман Л. В.
Особливості нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в аспекті їх клінічного поліморфізму
17 - 21
Балка Л. О.
Клініко−патопсихологічні, індивідуально−психологічні та психосоціальні чинники у генезі дезадаптації пацієнтів із сечокам'яною хворобою однієї або єдиної нирки
22 - 29
Бучакчийская Н. М., Бахарева Л. В., Куцак А. В., Клименко А. В., Кравченко Е. А., Левадная А. В., Марамуха И. В.
Оценка распространенности и коррекция некоторых немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона
30 - 32
Ушакова В. Р., Маркова М. В.
Вплив подружніх відносин на зміни психоемоційної та особистісної сфер вагітних жінок
33 - 40
Григорян А. З.
Клініко−психологічна структура емоційних порушень у хворих на полінаркоманію
40 - 43
Савіна М. В., Слюсар В. В., Антонович М. О.
Психологічні чинники саморегуляції пацієнтів із алкогольною залежністю
44 - 47
Архипенко Е. П.
Характеристика маскулинности − фемининности у зависимых от алкоголя женщин с ненормативными стереотипами полоролевого поведения
48 - 54
Выглазова О. В.
Сравнительный анализ психодиагностических характеристик больных, зависимых от алкоголя, и практически здоровых лиц
55 - 59
Пушкарь Л. Ю.
Особенности проведения медико−психологической и санитарно−просветительной работы в организованных детских коллективах врачами−интернами
59 - 63
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Довіра до лікаря як чинник формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади
3 - 6
Даценко І. Б., Спасібухова В. С.
Принципи формування програми медико−психологічної реабілітації дітей із органічними ураженнями головного мозку
7 - 11
Вьюн В. В., Коростий В. И., Витенко И. С.
Медико−психологическая поддержка врача в период адаптации к профессиональной деятельности
11 - 13
Філатова О. А.
Хвороба як медико−психологічний і філософський феномен
14 - 16
Царькова О. В.
Психологічна допомога батькам дітей із особливими потребами
17 - 20
Ольшевская Н. С.
Особенности качества жизни больных диспластическими невусами и злокачественной меланомой кожи
20 - 23
Піонтковська О. В.
Базові засади та обґрунтування медико−психологічної допомоги у сфері дитячої онкології
24 - 30
Синіцька Т. В.
Оцінка контекстуальних чинників у генезі адиктивної поведінки студентської молоді
31 - 35
Бєляєва О. Е.
Особливості харчової поведінки та якість життя підлітків із різною масою тіла
36 - 38
Храмцова В. В.
Ограничение жизнедеятельности в главных сферах жизни у больных хроническим обструктивным заболеванием легких
39 - 41
Герасименко Л. А.
Механизмы развития супружеской дезадаптации и качество жизни при неврастении у женщин
3 - 7
Слюсарь В. В.
Полоролевые характеристики женщин с алкогольной зависимостью
8 - 13
Кришталь Е. В., Марченко В. Г., Кришталь Т. В.
Мотивационный тренинг как одна из составляющих психотерапевтической коррекции нарушений здоровья семьи при задержке психосексуального развития у мужчин
14 - 19
Гупаловська В. А., Очеретна О. О.
Особливості внутрішньої картини хвороби пацієнтів із набутими захворюваннями зору
20 - 24
Бутко К. М.
Особенности личности больных с психологической дезадаптацией, перенесших реконструктивно−восстановительные операции на кисти
25 - 28
Айзятулова Э. М.
Личностные особенности, отношение к болезни, уровень тревожности у женщин в бесплодном браке
29 - 33
Маркова М. В., Синіцька Т. В.
Адиктивний статус студентської молоді м. Києва: психосоціальний, клінічний та структурний аналіз
34 - 41
Мельник В. О.
Использование метода мотивационного тренинга в коррекции компьютерной зависимости у подростков
42 - 45
Абдряхімова Ц. Б.
Індивідуально−психологічні особливості осіб із частковою втратою зору травматичного генезу як превентори розвитку в них непсихотичних психічних розладів
3 - 11
Піонтковська О. В.
Гендерні аспекти психоемоційного стану батьків онкохворих дітей
12 - 18
Ольшевская Н. С., Гуменюк Л. Н., Прохоров Д. В.
Анализ психологических характеристик личности, тревожности и депрессии у пациентов с меланоцитарными новообразованиями кожи
19 - 22
Щербань В. О.
Личностные особенности и состояние эмоциональной сферы больных с ревматоидной патологией
23 - 27
Судакова О. С., Могілевич У. О.
Вплив психологічної гендерної ролі на взаємовідносини "лікар − пацієнт"
28 - 32
Бессмертный А. В., Пирогов И. Ф., Гринвальд С. Г.
Особенности катамнеза внутренней картины болезни в контексте автобиографических воспоминаний у больных шизофренией
32 - 38
Айзятулова Э. М.
Факторы психической травматизации и удовлетворенность супружескими отношениями женщин в бесплодном браке
39 - 43
Левада О. А.
Особенности дисмнестических нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции по данным TIME−теста
44 - 51
Фалева Е. Е.
Влияние социальных и семейных ролей на самореализацию женщины
52 - 56
Кришталь Е. В., Луценко А. Г., Марченко В. Г.
Особенности психосексуального развития и мотивация сексуального поведения женщин с соматизированным расстройством
3 - 6
Маркова М. В., Піонтковська О. В., Кужель І. Р.
Проблеми повідомлення діагнозу і спілкування з онкохворою дитиною та її батьками
7 - 13
Омельянович В. Ю.
Социально−психологическая фрустрация и ее взаимосвязь с симптоматической структурой состояний парциальной психической дезадаптации и психосоматических заболеваний у сотрудников органов внутренних дел
14 - 19
Горецкая А. Н.
Особенности формирования комплайенса и его типология у пациентов с гипертонической болезнью
20 - 24
Луценко А. Г., Авраменко А. И., Даниленко Т. П., Кришталь Т. В.
Состояние сексуальной функции у мужчин с асинхрониями психосексуального развития
25 - 27
Кирилова О. О.
Організація психологічного супроводу хлопців−підлітків із затримкою статевого розвитку в умовах стаціонару
28 - 31
Васякіна Л. О.
Клініко−психологічні підходи до діагностики процесу формування тривожно−депресивних розладів при пневмоконіозах
32 - 36
Судакова О. С.
Психологічні особливості синдрому емоційного вигоряння лікарів−онкологів
37 - 41
Мидько А. А.
Моделирование дифференцированного влияния феномена безнадежности на суицид: гендерный аспект
42 - 47
Агалаков С. Г.
Роль психологических характеристик личности в развитии психосоматической и невротической патологии
48 - 53
Бєляєва О. Е.
Психологічні аспекти проблеми ожиріння у підлітків (огляд зарубіжної літератури)
54 - 59
Лобойко Л. І.
Стан психоемоційної сфери матері та психомоторного розвитку дитини першого року життя у світлі взаємодії в системі "мати − дитина"
60 - 66
Луценко О. Г.
Психопатологічні розлади та особливості організації сексуальної поведінки у ВІЛ−інфікованих хворих
3 - 6
Хаустов М. Н.
Медико−психологические подходы к профилактике декомпенсаций расстройств личности у правонарушителей молодого возраста
7 - 11
Савіна М. В.
Самопізнання в структурі Я−концепції у хворих на дитячий церебральний параліч
12 - 16
Витенко И. С.
Тренинг стрессоустойчивости и адаптивных механизмов как неотъемлемая составляющая психопрофилактической поддержки врача, работающего по принципам семейной медицины
17 - 19
Шекманов М. Г.
Тип відношення до захворювання та його зв'язок з інтрапсихічними патернами у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом
20 - 25
Безсмертний О. В.
Автобіографічна пам'ять як мішень психо−корекції та ресурс маркерів катамнезу внутрішньої картини хвороби при шизофренії
26 - 31
Герасименко Л. О.
Механізми розвитку сексуальної дисфункції і подружньої дезадаптації за неврастенії у жінок
32 - 35
Яворська Т. П.
Система медико−психологічної допомоги стомованим онкохворим на етапі стаціонарної допомоги у післяопераційному періоді
36 - 44
Кривицкий В. А.
Мотивационные аспекты формирования сексуального поведения мужчин с нарушениями психосексуального развития при хроническом простатите
45 - 47
Лобунець Г. Ю.
Проблема розладів психічної сфери студентів, які мають інвалідність
48 - 50
Зеленская Е. А.
Медико−психологический анализ суицидального поведения
51 - 55
Могілевич У. О.
Теоретико−методологічне дослідження особливостей психологічної реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда
56 - 59
Аршава І. Ф.
Психічні стани як форми концентрованого прояву емоційної стійкості й емоційної вразливості
3 - 11
Гуменюк Л. Н., Строевский В. А., Савин А. А.
Динамика личностных особенностей у больных с первым психотическим эпизодом под действием арт−терапии
12 - 16
Гетманчук Є. І.
Медико−психологічні та патоперсонологічні аспекти психогенної гіперфагії
17 - 21
Вітенко І. С.
Інтегральна медико−психологічна модель особистості сімейного лікаря
22 - 25
Алиева Т. А.
Качество жизни студентов−инвалидов с сердечно−сосудистыми заболеваниями
26 - 28
Бутко К. М.
Расстройства психологической адаптации у больных с реконструктивно−восстановительными операциями на кисти
29 - 31
Кукуруза А. В.
Раннее вмешательство как система психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с нарушениями психомоторного развития
32 - 35
Златковский В. В.
Личностно−психологические особенности больных с различными формами химической зависимости
36 - 38
Агалаков С. Г.
Взаимосвязь самооценки и эмоциональной зависимости с развитием психосоматических, невротических и аддиктивных заболеваний
39 - 42
Лобунец А. Ю.
Личностно−психологические особенности студентов−инвалидов, учащихся в вузах
43 - 45
Шавлис Н. А.
Особенности медико−психологической коррекции детей с гиперкинетическими расстройствами
46 - 49
Шевченко Н. Ф.
Специфіка професійної свідомості лікарів
3 - 9
Кришталь Е. В., Марченко В. Г.
Состояние сексуальной функции и семейной адаптации при зависимом типе расстройства личности у мужчин
10 - 14
Хаустова Е. А., Гришина О. В.
Особенности реализации виктимности у женщин с рискованным сексуальным поведением
15 - 22
Аршава І. Ф., Кутовий К. П.
Деякі особливості прогнозування емоційної стійкості людини при комп'ютерному моделюванні стресу неуспіху
23 - 29
Зайцева Л. В.
Личностные особенности супружеской пары при депрессивных расстройствах различного генеза у жены
30 - 34
Курило В. А.
Роль соответствия ценностных установок и ориентаций супругов в генезе развития семейной дезадаптации
35 - 40
Омельянович В. Ю.
Роль феномена алекситимии в процессах адаптации к службе в органах внутренних дел
41 - 46
Кукуруза Г. В.
Показники оцінки ефективності програм раннього втручання для дітей з порушеннями психомоторного розвитку
47 - 49
Кольцова Г. Г.
Клинико−психологический анализ особенностей формирования депрессивных расстройств у женщин молодого возраста, находящихся в местах лишения свободы
50 - 52
Ришковська Н. О.
Огляд досліджень афективних розладів у пацієнтів старшої вікової групи
53 - 55
Шавліс Н. А.
Ефективність медико−психологічної корекції у дітей з гіперкінетичними розладами
56 - 59
Остапенко О. В.
Клинические и патопсихологические проявления расстройств адаптации у учащихся средних образовательных учреждений
60 - 63
Шестопалова Л. Ф., Гапонов І. К., Бородавко О. О.
Гендерні особливості порушень особистості та суб'єктивного сприйняття якості життя у хворих на розсіяний склероз
3 - 7
Кришталь Е. В., Луценко А. Г., Марченко В. Г.
Патопсихологические особенности формирования депрессивных расстройств у женщин с сексуальными нарушениями
8 - 10
Хаустова О. О., Жабенко О. Ю.
Особливості стресорного реагування у пацієнтів з метаболічним синдромом і різною представленістю ендокринного компоненту
11 - 14
Романова И. В.
Психосексуальное, соматосексуальное развитие и особенности мотивационной сферы при зависимом типе расстройства личности у мужчин
15 - 19
Кукуруза Г. В.
Особливості самооцінки особистісних якостей та стану здоров'я батьків дітей з порушеннями психомоторного розвитку
20 - 24
Романова И. В.
Психологическое консультирование и психотерапия женщин, пострадавших от насилия в семье
25 - 27
Москаленко К. І., Хаустова О. О.
Мотиваційне інтерв'ю як інструмент підвищення життєстійкості пацієнтів з травмами опорно−рухового апарату
28 - 33
Кришталь В. Е.
Психообразовательные программы в системе медико−психологической реабилитации больных шизофренией
34 - 36
Артеменко А. Ф.
Личностные особенности больных псориазом
37 - 42
Михайлов Б. В., Кудинова Е. И.
Клиника и медико−психологическая коррекция больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы
4 - 6
Шестопалова Л. Ф., Бучок Ю. С.
Основні напрями профілактики посттравматичних стресових розладів у жертв екстремальних подій
7 - 9
Вітенко І. С., Кожина Г. М., Маркова М. В., Гайчук Л. М.
Особливості та проблеми формування психологічної адаптації сімейного лікаря до професійної діяльності
10 - 13
Хаустов М. Н.
Психологические особенности лиц молодого возраста, находящихся в условиях пенитенциарного стресса
14 - 17
Кабатова И. Н., Гуменюк Л. Н., Строевский В. А., Ольшевская Н. С.
Сравнительный анализ показателей качества жизни подростков, страдающих ожирением, в зависимости от типологии нарушений психологического здоров’я
18 - 21
Пенова И. К.
Особенности личности и комплексные факторы риска суицидального поведения у медработников. Иерархическая регрессионная модель
22 - 27
Кришталь Е. В., Луценко А. Г., Марченко В. Г.
Коммуникативная форма семейной дезадаптации при нарушениях психосексуального развития у мужчин
5 - 9
Витенко И. С.
Специфика адаптационных реакций врача общей практики — семейной медицины к профессиональной деятельности
10 - 13
Кожина Г. М., Краснікова С. О., Гайчук Л. М., Зеленська К. О.
Специфіка адаптаційних реакцій студентів першого курсу до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі
14 - 16
Гуменюк Л. Н., Ольшевская Н. С., Прохоров Д. В.
Типология отношения к болезни у больных псориазом
17 - 18
Коростий В. И.
Механизмы психологической защиты, алекситимия и агрессия у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями: патогнетическая роль и подходы к психотерапии
19 - 22
Савин А. А.
Методы психосоциального вмешательства в системе ранней реабилитации больных с первым психотическим эпизодом
23 - 27
Даниленко Т. П.
Личностно−эмоциональные реакции, удовлетворенность супружескими отношениями и типовое состояние семьи у пациентов с кардиофобиями
28 - 30
Курило В. А.
Акцентуации характера супругов как фактор риска развития семейной дезадаптации
31 - 37
Кабатова И. Н.
Типологическая структура семей подростков, страдающих ожирением, обусловленным избыточным поступлением энергетических ресурсов
38 - 40
Таравнех Ш. Д.
Особливості особистості хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно−лицьової ділянки та їх значення в генезі дезадаптації до стоматологічного захворення
41 - 43
Аршава І. Ф., Кутєпова−Бредун В. Ю.
Психологічні особливості особистості музиканта в контексті психологічного здоров’я
3 - 7
Даценко И. Б.
Математическая модель влияния социально−средовых факторов на формирование личности подростков c мозговой дисфункцией
8 - 12
Корнієнко В. В., Аршава І. Ф.
Специфіка формування особистості осіб із фізичними вадами
13 - 17
Кришталь Е. В., Марченко В. Г.
Состояние сексуальной функции и супружеской адаптации при шизоидном расстройстве личности у мужчин
18 - 22
Артеменко А. Ф.
Микросоциальные и психологические предпосылки развития психических и сексуальных расстройств при псориазе у мужчин
23 - 26
Бахтеева Т. Д., Марута Н. А., Данилова М. В.
Патопсихологические факторы и закономерности формирования депрессивного эпизода у больных рассеянным склерозом
3 - 7
Аршава І. Ф., Єрошкіна Т. В., Рєпіна О. Г., Аршава І. О.
Деякі психологічні аспекти злочинності неповнолітніх
8 - 13
Шестопалова Л. Ф., Кукуруза Г. В.
Типи захисно−копінгової поведінки батьків, які виховують дітей раннього віку із порушеннями психомоторного розвитку
14 - 17
Кришталь Е. В., Марченко В. Г.
Состояние семейного здоровья при эмоционально−неустойчивом типе расстройства личности у мужчин
18 - 22
Сосін І. К., Крамченкова В. О.
Теорія інтегрованої моделі психології сучасних преформованих подружніх стосунків
23 - 29
Синицкий И. В.
Состояние медицинской (клинической) психологии в Украине
30 - 36
Кожина А. М., Гайчук Л. М., Зеленская Е. А.
Нарушение адаптации студентов младших курсов к учебной деятельности в вузе III−IV уровней аккредитации
37 - 39
Горецкая А. Н.
Личностные особенности и комплайентность больных гипертонией на различных стадиях заболевания
40 - 44
Витенко И. С.
Структура дезадаптивных реакций у врачей общей практики
3 - 5
Мозговая Т. П.
Социальная дезадаптация и физическое развитие в структуре гиперкинетических и поведенческих расстройств у подростков
6 - 7
Кришталь Е. В.
Состояние семейной адаптации при эмоционально−неустойчивом расстройстве личности у мужчин
8 - 13
Михайлова Е. А., Демченко О. А.
Психологические корреляты невротического состояния у подростков, больных сахарным диабетом 1−го типа
14 - 19
Соколова Э. А.
Характеристика супружеских отношений при начальных стадиях гипертензивной энцефалопатии у мужчин
20 - 24
Федорова Е. Е.
Патопсихологические особенности формирования депрессивных расстройств у больных соматизированным расстройством
25 - 27
Степанова Н. М.
Психокорекційні заходи в комплексному лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця
28 - 35
Кришталь Е. В., Луценко А. Г.
Нарушение психосексуального развития и особенности личности подростков в системной оценке состояния сексуального здоровья у мужчин
3 - 6
Зайцева Л. В.
Психосексуальное развитие у женщин с депрессивными расстройствами различного генеза
7 - 10
Агишева Н. К., Даниленко Т. П.
К вопросу о психологическом консультировании
11 - 13
Аймедов К. В., Жовно Ю. П., Довгій Ю. В.
Предиктори нонкомплаєнсу терапевтичної співпраці в осіб, схильних до азартних ігор, на етапі реабілітації із використанням сучасних Інтернет−технологій
14 - 18
Степанова Н. М.
Психологічні особливості хворих на серцево−судинні захворювання (на моделі артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця)
19 - 25
Михайлик О. П.
Психотерапевтична корекція патології психосоматичного походження внаслідок порушення процесу адаптації до навчання у військових формуваннях
26 - 29
Соколова Э. А.
Типы отношения мужчин с начальными стадиями гипертензивной энцефалопатии к своей болезни
30 - 33
Диасамидзе Э. Д.
Взаимосвязь между дезадаптацией к съемным пластиночным протезам и уровнем личностной и реактивной тревожности пациента
34 - 38
Кукуруза А. В.
Система оцениванния детско−родительского взаимодействия в структуре раннего вмешательства
39 - 43
Пшук Н. Г., Кирилюк Н. П.
Медико−психологічні фактори зниження прихильності до антиретровірусної терапії у ВІЛ−інфікованих пацієнтів
44 - 46
Богдан Ж. Б.
Дослідження феномену психічного вигоряння у викладачів вищого технічного навчального закладу
47 - 50
Дармостук Н. В.
Исследование гендерных и полоролевых особенностей личности девушек с разными типами психологической готовности к материнству
3 - 9
Байгузіна І. Ч.
Психоаналітично орієнтована діагностика та терапія у перинатальній психології
10 - 14
Зорій А. І.
Взаємозв'язок особистісних рис студентів−медиків і показників вегетативної нервової системи під час складання іспитів
15 - 18
Гетало Е. А., Коломиец С. В.
Влияние психологических факторов на эффективность местного обезболивания в челюстно−лицевой области
19 - 21
Шестопалова Л. Ф., Каленская Г. Ю.
Психологические особенности больных с различными формами невротических расстройств
3 - 8
Витенко И. С.
Особенности мотивации профессиональной деятельности у студентов медицинских вузов и интернов
9 - 12
Шипелик Т. В.
Особенности становления личностной зрелости подростков
13 - 16
Агалаков С. Г.
Взаимосвязь процессов смыслообразования, атрибутивных стилей мышления и состояния здоровья в условиях длительного стресса
17 - 21
Мидько А. А.
Когнитивно−диспозиционные предикторы суицидальности и сфера самосознания
22 - 28
Бєляєва О. Е.
Психологічні аспекти ефективності лікування порушень менструального циклу у дівчат−підлітків
29 - 30
Гетало Е. А., Коломиец С. В.
Психологический аспект пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи
31 - 33
Денеко М. А.
Роль дисгармоничных черт характера и личностных особенностей в развитии супружеской дезадаптации при специфическом расстройстве личности у женщин
15 - 18
Федак Б. С.
Феноменология синдрома выгорания у медицинского персонала скорой помощи
19 - 21
Агалаков С. Г.
Эмоциональная экспрессия и поведенческие паттерны в условиях длительного стресса
22 - 26
Кукуруза Г. В., Кирилова О. О., Бєляєва О. Е.
Характеристика типів внутрішньої картини здоров'я у хлопців−підлітків із затримкою статевого розвитку
27 - 30
Егорченко С. П.
Процессы смыслообразования, мотивация и межличностная активность у наркозависимых
31 - 34
Веремьев Н. Е.
Стиль поведения в родительских семьях при социально−психологическом варианте нарушения здоровья семьи
35 - 38
Сосин И. К.
Феномен "brain drain" ("утечка умов") и его валеопсихологические аспекты
3 - 12
Бачериков А. Н., Матузок Э. Г., Ткаченко Т. В., Лакинский Р. В.
Влияние депрессивного расстройства матери на семейное функционирование и психоэмоциональное развитие ребенка
13 - 16
Диасамидзе Э. Д.
Предварительные психологические тесты как метод исследования причин нарушения адаптации к съемным протезам
17 - 20
Шах М. А.
Эффективность психологической коррекции гашишной зависимости у мужчин
21 - 26
Дармостук Н. В.
Проблемы психологической подготовки женщины к осознанному материнству
27 - 29
Ветрила Т. Г.
Взаимосвязь между состоянием детско−родительских отношений и уровнем психического здоровья и психологического благополучия ребенка
30 - 35
Егорченко С. П.
Особенности межличностной коммуникации наркозависимых в условиях фрустрации
36 - 39
Максименко С. Д.
Психологія особистості
3 - 11
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А.
Терапевтичне середовище сучасного медичного закладу психоневрологічного профілю: оцінки та уявлення лікарів і хворих
12 - 16
Кришталь Е. В., Маркова М. В.
Бесплодие супружеской пары в аспекте медицинской психологии
17 - 22
Луценко О. Г., Філатова О. А.
Порушення комунікативної компетентності у хворих на сурдомутизм
23 - 25
Савина М. В.
Патопсихологические ситуационно−личностные поведенческие реакции у подростков
26 - 30
Айзятулова Е. М.
Психотравмирующие факторы и характерологические особенности женщин в бесплодном браке
31 - 34
Шестопалова Л. Ф., Болотов Д. М.
Діагностика та лікування посттравматичних стресових розладів
11 - 13
Кришталь Е. В., Гульман Б. Л.
Особенности личности и поведения жертв сексуального преступления и его последствия
14 - 17
Даценко И. Б.
Личностные особенности подростков с мозговой дисфункцией
18 - 23
Гуменюк Л. Н.
Социальное одиночество как предиктор формирования ограниченной способности к интеграции в сообщество у бездомных с депрессивными расстройствами
24 - 28
Шах М. А.
Психологическое сопровождение мужчин с гашишной зависимостью
29 - 34
Агишева Н. К.
Конфликт как предмет научного анализа
3 - 10
Бондаревич С. М.
Временные и индивидуально−психологические параметры возникновения и течения неинфекционных урологических заболеваний
11 - 17
Федак Б. С.
Cиндром выгорания у медицинских работников
18 - 22
Даценко И. Б.
Особенности динамики нарушения формирования личности по агрессивному типу у подростков с мозговой дисфункцией
23 - 29
Герасименко Л. А.
Особенности ценностно−мотивационной сферы пациентов с дефектами и деформациями лица
30 - 32
Наверх