Коростий В. И.

ПСИХИАТРИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., Зеленська К. О., Платинюк О. Б.
Патогенетично обґрунтована система психопрофілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах у внутрішньо переміщених осіб
59 - 61
ПСИХОТЕРАПИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С.
Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності
82 - 86
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вьюн В. В., Коростий В. И., Витенко И. С.
Медико−психологическая поддержка врача в период адаптации к профессиональной деятельности
11 - 13
ПСИХИАТРИЯ
Кожина А. М., Коростий В. И., Зеленская Е. А., С. Хмаин
Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста
42 - 45
ПСИХИАТРИЯ
Коростій В. І.
Прогнозування та психотерапевтична корекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях
56 - 62
ПСИХИАТРИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., Михайлов В. Б., Товажнянська О. Л., Григорова І. А., Резуненко Ю. К., Паровина Г. В.
Психодіагностичні особливості когнітивних розладів серед хворих працездатного віку із соматичними захворюваннями
68 - 74
ПСИХИАТРИЯ
Коростий В. И.
Эмоциональные расстройства у пациентов молодого возраста с психосоматическими заболеваниями: клинико−психопатологическая структура и дифференцированная коррекция
37 - 40
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Коростий В. И.
Механизмы психологической защиты, алекситимия и агрессия у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями: патогнетическая роль и подходы к психотерапии
19 - 22
ПСИХОТЕРАПИЯ
Коростий В. И.
Когнитивная психотерапия в лечении тревожных и депрессивных расстройств у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями
76 - 80
ПСИХИАТРИЯ
Коростій В. І.
Система лікування і психотерапевтичної реабілітації пацієнтів молодого віку з психосоматичною патологією
60 - 63
ПСИХОТЕРАПИЯ
Коростий В. И.
Место психотерапии в комплексном лечении непсихотических психических расстройств у больных с психосоматическими заболеваниями
139 - 140
Наверх