Витенко И. С.

ПСИХОТЕРАПИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С.
Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності
82 - 86
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вьюн В. В., Коростий В. И., Витенко И. С.
Медико−психологическая поддержка врача в период адаптации к профессиональной деятельности
11 - 13
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Витенко И. С.
Тренинг стрессоустойчивости и адаптивных механизмов как неотъемлемая составляющая психопрофилактической поддержки врача, работающего по принципам семейной медицины
17 - 19
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вітенко І. С.
Інтегральна медико−психологічна модель особистості сімейного лікаря
22 - 25
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вітенко І. С., Кожина Г. М., Маркова М. В., Гайчук Л. М.
Особливості та проблеми формування психологічної адаптації сімейного лікаря до професійної діяльності
10 - 13
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Витенко И. С.
Специфика адаптационных реакций врача общей практики — семейной медицины к профессиональной деятельности
10 - 13
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Витенко И. С.
Структура дезадаптивных реакций у врачей общей практики
3 - 5
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Витенко И. С.
Особенности мотивации профессиональной деятельности у студентов медицинских вузов и интернов
9 - 12
Наверх