Аршава И. Ф.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф.
Психічні стани як форми концентрованого прояву емоційної стійкості й емоційної вразливості
3 - 11
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф., Кутовий К. П.
Деякі особливості прогнозування емоційної стійкості людини при комп'ютерному моделюванні стресу неуспіху
23 - 29
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф., Кутєпова−Бредун В. Ю.
Психологічні особливості особистості музиканта в контексті психологічного здоров’я
3 - 7
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Корнієнко В. В., Аршава І. Ф.
Специфіка формування особистості осіб із фізичними вадами
13 - 17
ПСИХИАТРИЯ
Аршава І. Ф., Баратинська А. В.
Дослідження характерологічних особливостей ділових жінок
52 - 56
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф., Єрошкіна Т. В., Рєпіна О. Г., Аршава І. О.
Деякі психологічні аспекти злочинності неповнолітніх
8 - 13
ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф., Рєпіна О. Г.
Саногенетична парадигма у дослідженні особистості
16 - 21
ПСИХИАТРИЯ
Аршава І. Ф.
Прогнозування емоційної стійкості людини з урахуванням рівнів розвитку емоційного інтелекту
22 - 27
ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф., Носенко Е. Л.
Саморегуляція поведінки як передумова збереження здоров'я і сучасні підходи до її моделювання
71 - 76
ПСИХОЛОГИЯ
Аршава І. Ф., Філіпчева Г. О.
Просторово−часова організація внутрішнього світу та феномен відхилених альтернатив
91 - 100
Наверх