Кудинова Е. И.

ПСИХОТЕРАПИЯ
Кудинова Е. И.
Особенности психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с паническими расстройствами
76 - 78
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Михайлов Б. В., Кудинова Е. И.
Клиника и медико−психологическая коррекция больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы
4 - 6
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Михайлов Б. В., Романова І. В., Андрух Г. П., Сарвір І. М., Гавриленко М. А., Андрух П. Г., Кудінова О. І., Алієва Т. А.
Принципи побудови підготовки фахівців для лікування хворих на соматичні та психічні розлади
65 - 66
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Кудинова Е. И.
Медико−психологическая коррекция нарушений психической сферы у больных ишемической болезнью сердца и соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно−сосудистой системы
85 - 86
ПСИХИАТРИЯ
Кудінова О. І.
Особливості порушень психічної сфери у хворих на ішемічну хворобу серця і соматоформну вегетативну дисфункцію серцево−судинної системи
57 - 59
Наверх