Пшук Н. Г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Абдряхімова Ц. Б., Белов О. О., Герасимук В. А.
Психосоматичні трансформації у хворих на професійну патологію
9 - 11
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Белов О. О., Кирилюк Н. П.
Особливості клініко−психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру
3 - 5
ПСИХИАТРИЯ
Пшук Н. Г., Камінська А. О.
Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами
40 - 43
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Є. Я., Камінська А. О., Пшук Н. Г.
Клініко−психологічні особливості референтних родичів пацієнтів із шизофренією
9 - 12
ПСИХИАТРИЯ
Герасимук В. А., Пшук Н. Г.
Вплив комунікативних копінг−ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію
51 - 54
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Белов О. О.
Особистісні особливості хворих із професійною патологією органів дихання та периферичної нервової системи
3 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Кирилюк Н. П.
Медико−психологічні фактори зниження прихильності до антиретровірусної терапії у ВІЛ−інфікованих пацієнтів
44 - 46
Наверх