Лобунец А. Ю.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Лобунець Г. Ю.
Проблема розладів психічної сфери студентів, які мають інвалідність
48 - 50
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Лобунец А. Ю.
Личностно−психологические особенности студентов−инвалидов, учащихся в вузах
43 - 45
ПСИХИАТРИЯ
Лобунец А. Ю.
Особенности аффективно−эмоциональной сферы студентов−инвалидов, обучающихся в высших учебных заведениях
74 - 77
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Лобунець Г. Ю.
Медико−психологічна корекція розладів адаптації у студентів ВНЗ з інвалідністю
90 - 90
Наверх