Алиева Т. А.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Алиева Т. А.
Качество жизни студентов−инвалидов с сердечно−сосудистыми заболеваниями
26 - 28
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Михайлов Б. В., Романова І. В., Андрух Г. П., Сарвір І. М., Гавриленко М. А., Андрух П. Г., Кудінова О. І., Алієва Т. А.
Принципи побудови підготовки фахівців для лікування хворих на соматичні та психічні розлади
65 - 66
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Алієва Т. А.
Медико−психологічний супровід студентів−інвалідів із захворюваннями серцево−судинної системи
85 - 85
ПСИХОТЕРАПИЯ
Криворотько Я. В., Алиева Т. А.
Психогигиена, психопрофилактика и психотерапия беременных
81 - 84
Наверх