Алиева Т. А.

ПСИХИАТРИЯ
Михайлов Б. В., Сердюк О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А., Вязьмітінова С. О.
Структурно−динамічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників АТО на етапі реабілітації в санаторно−курортних умовах
55 - 60
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Алиева Т. А.
Качество жизни студентов−инвалидов с сердечно−сосудистыми заболеваниями
26 - 28
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Михайлов Б. В., Романова І. В., Андрух Г. П., Сарвір І. М., Гавриленко М. А., Андрух П. Г., Кудінова О. І., Алієва Т. А.
Принципи побудови підготовки фахівців для лікування хворих на соматичні та психічні розлади
65 - 66
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Алієва Т. А.
Медико−психологічний супровід студентів−інвалідів із захворюваннями серцево−судинної системи
85 - 85
ПСИХОТЕРАПИЯ
Криворотько Я. В., Алиева Т. А.
Психогигиена, психопрофилактика и психотерапия беременных
81 - 84
Наверх