Савина М. В.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Савіна М. В.
Сучасні концепції і погляди на проблему дезадаптації
3 - 8
НАРКОЛОГИЯ
Кочарян О. С., Савіна М. В., Слюсар В. В., Антонович М. О.
Особливості «Я»−концепції наркозалежної особистості
66 - 71
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Савіна М. В.
Особистісні особливості подружжів у сім'ях із порушеннями здоров'я та адиктивною поведінкою жінок
8 - 13
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Савіна М. В.
Порівняльний аналіз адиктивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров'я та залежною поведінкою у жінок
30 - 43
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Савіна М. В., Слюсар В. В., Антонович М. О.
Психологічні чинники саморегуляції пацієнтів із алкогольною залежністю
44 - 47
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Савіна М. В.
Самопізнання в структурі Я−концепції у хворих на дитячий церебральний параліч
12 - 16
НЕВРОЛОГИЯ
Савіна М. В.
Нейропсихологічні аспекти мозкової організації у хворих зі спастичними формами ДЦП
91 - 95
НЕВРОЛОГИЯ
Савіна М. В.
Особливості формування інтелекту у хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу
90 - 94
ПСИХИАТРИЯ
Савіна М. В.
Детермінанти девіантної поведінки
67 - 70
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Савина М. В.
Патопсихологические ситуационно−личностные поведенческие реакции у подростков
26 - 30
Наверх