ПСИХИАТРИЯ
Шевченко−Битенский К. В.
Критерії діагностики когнітивних порушень у пацієнтів із галюцинаторно−параноїдними розладами при судинній деменції
3 - 6
ПСИХИАТРИЯ
Харитонов В. И.
Особливості психологічного реагування на хворобу у пацієнтів з епілепсією при її коморбідності з депресіями в інтеріктальному періоді
7 - 11
ПСИХИАТРИЯ
Зинченко Е. Н.
Патопсихологічні особливості невротичних розладів у сільського населення
12 - 15
ПСИХИАТРИЯ
Косенко К. А.
Порівняльний аналіз агресивності і ворожості як наслідків професійного стресу у моряків далекого плавання морського торгового флоту
15 - 20
ПСИХИАТРИЯ
Хомицкий Н. Е.
Нейрокогнітивні розлади при ендогенних психозах з епізодичним перебігом як складова патоперсонологічних трансформацій (порівняльний аналіз)
21 - 26
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Марута Н. А., Череднякова Е. С., Панько Т. В.
Психоосвіта у профілактиці психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб
27 - 30
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Мухаровская И. Р., Кривонос Т. Г.
Психоонкологія в аспекті сучасної теорії та клінічної практики
31 - 37
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Храмцова В. В.
Личностные смыслы болезни молодых людей с инвалидностью в медико−социальной экспертизе и реабилитации
38 - 43
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Куфтерина Н. С.
Психоемоційний статус та якість життя у пацієнтів молодого віку із вертеброгенними дорсалгіями
44 - 47
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Герасименко Л. А.
Психічні та психологічні особливості хворих із вродженими і набутими вадами (огляд літератури)
48 - 52
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Козявкин В. И., Мелех Н. В.
Клініко−психологічні особливості підлітків із дитячим церебральним паралічем та їх динаміка у ході реабілітації за методом Козявкіна
53 - 58
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Гильман А. Ю.
Особливості саногенного мислення у жінок
58 - 64
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Исаков Р. И.
Особливості актуального копінгового репертуару у жінок, хворих на депресивні розлади різного генезу, залежно від вираженості психосоціальної дезадаптації
65 - 69
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Павелко И. И., Тверезовский М. В.
Дослідження розладів психологічного та фізичного здоров’я в учасників бойових дій
70 - 74
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Дроздов В. А.
Інтелектуальні, емоційно−вольові та комунікативні особливості пацієнтів із діабетичною ретинопатією
75 - 79
НАРКОЛОГИЯ
Столяренко А. Н.
Особливості інтернет−поведінки у хворих на залежність від галюциногенів
80 - 82
НАРКОЛОГИЯ
Лобанов И. Ю.
Психосоціальна складова формування розладів, спричинених уживанням алкоголю в підлітковому віці
83 - 85
ЮБИЛЕИ
Академія наук вищої освіти України, Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Харківська медична академія післядипломної освіти
Професор Станіслав Ісакович Табачніков (до 75−річчя з дня народження)
106 - 107
ЮБИЛЕИ
Кафедра сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти
Вітаємо з ювілеєм!
108 - 108
ЮБИЛЕИ
Колектив Харківської медичної академії післядипломної освіти
Професор Миколай Іванович Хвисюк (З нагоди 80−річного ювілею)
92 - 93
ЮБИЛЕИ
Ректорат Харківської медичної академії післядипломної освіти
До 85−річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти
82 - 84
ПАМЯТИ
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Памяти профессора Валентина Валентиновича Кришталя
3 - 3
Наверх