МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Мухаровська І. Р., Маркова М. В.
Медико−психологічний паспорт як алгоритм оцінки психологічного статусу пацієнток у практиці акушерства та гінекології
3 - 13
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Гринько Н. В.
Медико−психологічний супровід жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів
14 - 21
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Загуровський В. М.
Психологічна дезадаптація після гострих коронарних станів та транзиторних ішемічних атак
22 - 32
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Ісаков Р. І.
Обгрунтування, зміст і ефективність системи персоніфікованої психодіагностики і реабілітації жінок з психосоціальною дезадаптацією та депресивними розладами
33 - 49
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кощій В. О.
Психокорекція психологічної дезадаптації військовослужбовців−учасників бойових дій з травматичними ушкодженнями магістральних судин кінцівок: обґрунтування, зміст, ефективність
50 - 58
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кривицький В. О.
Обґрунтування та ефективність медико−психологічної корекції порушення подружнього функціонування хворих на хронічний простатит
59 - 66
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кривоніс Т. Г.
Медико−психологічна допомога родинам з онкологічним пацієнтом: мішені психологічного впливу та інтервенції
67 - 75
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Сидоренко О. О.
Диференційована психокорекція при клініко−психологічній формі дезадаптації з тривожно−депресивними проявами у державних службовців
74 - 81
ПСИХИАТРИЯ
Белов О. О.
Особливості соціальної підтримки хворих на ендогенні депресивні розлади
82 - 86
ПСИХИАТРИЯ
Гальченко А. В.
Відмінності психосоціальноі дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб з непсихотичними психічними розладами
87 - 92
ПСИХИАТРИЯ
Гончаров В. Є.
Механізми розвитку та подолання панічного розладу
93 - 99
ПСИХИАТРИЯ
Зеленська К. О., Платинюк О. Б.
Патопсихологічні особливості стрес−асоційованих розладів у осіб, які пережили бойові дії
100 - 103
ПСИХИАТРИЯ
Кольцова Г. Г.
Персоніфіковані програми психотерапевтичної підтримки та профілактики суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами
104 - 108
ПСИХИАТРИЯ
Косенко К. А.
Комплексна оцінка ризику розвитку пограничних психічних розладів у моряків далекого плавання
109 - 116
ПСИХИАТРИЯ
Ліхолетов Є. О.
Аналіз копінг−поведінки цивільних осіб з адаптаційними розладами, які зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту
117 - 124
ПСИХИАТРИЯ
Ярославцев С. О.
Характеристика тривожних і депресивних проявів у пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах
125 - 132
НЕВРОЛОГИЯ
Личко В. С., Мудренко І. Г.
Клінічна оцінка ефективності кріоконсервованої сироватки кордової крові людини для профілактики когнітивних розладів після ішемічного інсульту
133 - 139
ПСИХОЛОГИЯ
Антонович М. О.
Вираженість ранніх дезадаптивних схем та емоційних станів у наркозалежних
140 - 145
ПСИХОЛОГИЯ
Бегеза Л. Є.
Теоретична модель професійної я−концепції лікаря: концептуальні засади
146 - 151
ПСИХОЛОГИЯ
Харченко Д. М., Чистовська Ю. Ю.
Проблематика вивченої безпорадності: огляд сучасних досліджень
152 - 158
ПСИХИАТРИЯ
Шевченко−Битенский К. В.
Критерії діагностики когнітивних порушень у пацієнтів із галюцинаторно−параноїдними розладами при судинній деменції
3 - 6
ПСИХИАТРИЯ
Харитонов В. И.
Особливості психологічного реагування на хворобу у пацієнтів з епілепсією при її коморбідності з депресіями в інтеріктальному періоді
7 - 11
ПСИХИАТРИЯ
Зинченко Е. Н.
Патопсихологічні особливості невротичних розладів у сільського населення
12 - 15
ПСИХИАТРИЯ
Косенко К. А.
Порівняльний аналіз агресивності і ворожості як наслідків професійного стресу у моряків далекого плавання морського торгового флоту
15 - 20
ПСИХИАТРИЯ
Хомицкий Н. Е.
Нейрокогнітивні розлади при ендогенних психозах з епізодичним перебігом як складова патоперсонологічних трансформацій (порівняльний аналіз)
21 - 26
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Марута Н. А., Череднякова Е. С., Панько Т. В.
Психоосвіта у профілактиці психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб
27 - 30
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Мухаровская И. Р., Кривонос Т. Г.
Психоонкологія в аспекті сучасної теорії та клінічної практики
31 - 37
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Храмцова В. В.
Личностные смыслы болезни молодых людей с инвалидностью в медико−социальной экспертизе и реабилитации
38 - 43
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Куфтерина Н. С.
Психоемоційний статус та якість життя у пацієнтів молодого віку із вертеброгенними дорсалгіями
44 - 47
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Герасименко Л. А.
Психічні та психологічні особливості хворих із вродженими і набутими вадами (огляд літератури)
48 - 52
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Козявкин В. И., Мелех Н. В.
Клініко−психологічні особливості підлітків із дитячим церебральним паралічем та їх динаміка у ході реабілітації за методом Козявкіна
53 - 58
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Гильман А. Ю.
Особливості саногенного мислення у жінок
58 - 64
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Исаков Р. И.
Особливості актуального копінгового репертуару у жінок, хворих на депресивні розлади різного генезу, залежно від вираженості психосоціальної дезадаптації
65 - 69
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Павелко И. И., Тверезовский М. В.
Дослідження розладів психологічного та фізичного здоров’я в учасників бойових дій
70 - 74
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Дроздов В. А.
Інтелектуальні, емоційно−вольові та комунікативні особливості пацієнтів із діабетичною ретинопатією
75 - 79
НАРКОЛОГИЯ
Столяренко А. Н.
Особливості інтернет−поведінки у хворих на залежність від галюциногенів
80 - 82
НАРКОЛОГИЯ
Лобанов И. Ю.
Психосоціальна складова формування розладів, спричинених уживанням алкоголю в підлітковому віці
83 - 85
ЮБИЛЕИ
Академія наук вищої освіти України, Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Харківська медична академія післядипломної освіти
Професор Станіслав Ісакович Табачніков (до 75−річчя з дня народження)
106 - 107
ЮБИЛЕИ
Кафедра сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти
Вітаємо з ювілеєм!
108 - 108
ЮБИЛЕИ
Колектив Харківської медичної академії післядипломної освіти
Професор Миколай Іванович Хвисюк (З нагоди 80−річного ювілею)
92 - 93
ЮБИЛЕИ
Ректорат Харківської медичної академії післядипломної освіти
До 85−річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти
82 - 84
ПАМЯТИ
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Памяти профессора Валентина Валентиновича Кришталя
3 - 3
Наверх