Синіцька Т. В.

ПСИХОЛОГИЯ
Синіцька Т. В.
Індивідуально−психологічні особливості студентів з адиктивною поведінкою
74 - 80
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Синіцька Т. В.
Оцінка контекстуальних чинників у генезі адиктивної поведінки студентської молоді
31 - 35
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Синіцька Т. В.
Адиктивний статус студентської молоді м. Києва: психосоціальний, клінічний та структурний аналіз
34 - 41
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Синіцька Т. В.
Розробка комплексу психопрофілактичних заходів щодо попередження адиктивної поведінки серед молоді
83 - 83
Наверх