Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

СТАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЮ ДО ТЕМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЇХНЬОГО ПСИХІЧНОГО СТАТУСУ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

К. І. ЛІНСЬКА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проведено оцінку інформативності ставлення респондентів до тем, що стосуються їхнього психічного статусу, за результатами психофізіологічного дослідження за допомогою программного комплексу "Реоком−стрес" як маркерів діагностики депресивних розладів. Найбільшу діагностичну цінність мали на початку стаціонарного лікування пацієнтів група запитань (тверджень) опитувальника Derogatis, а наприкінці − тесту Спілбергера − Ханіна.

Ключові слова: депресія, діагностика, психофізіологічні реакції, ставлення до теми.Завантажити в форматі PDF (224 KB)
Наверх