Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗМІШАНОЮ ДЕМЕНЦІЄЮ, УСКЛАДНЕНОЮ ГАЛЮЦИНАТОРНО−ПАРАНОЇДНИМИ РОЗЛАДАМИ

Канд. мед. наук К. В. ШЕВЧЕНКО-БІТЕНСЬКИЙ
ДУ "Український науково−дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України", Одеса

Визначено особливості соціального функціонування пацієнтів зі змішаною деменцією, ускладненою галюцинаторно−параноїдними розладами. Доведено, що величина загального соціального функціонування пацієнтів відповідала діапазону порушень від вираженого погіршення функціонування у соціальній і професійній сферах до потреби у спостереженні для підтримки мінімальної особистої життєдіяльності.

Ключові слова: змішана деменція, галюцинаторні розлади, параноїдні розлади, соціальне функціонування.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СМЕШАННОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ГАЛЛЮЦИНАТОРНО−ПАРАНОИДНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

К. В. ШЕВЧЕНКО-БИТЕНСКИЙ

Определены особенности социального функционирования пациентов со смешанной деменцией, осложненной галлюцинаторно−параноидными расстройствами. Доказано, что величина общего социального функционирования пациентов отвечала диапазону нарушений от выраженного ухудшения функционирования в социальной и профессиональной сферах до потребности в наблюдении для поддержания минимальной личной жизнедеятельности.

Ключевые слова: смешанная деменция, галлюцинаторные расстройства, параноидные расстройства, социальное функционирование.

FEATURES OF SOCIAL FUNCTIONING OF PATIENTS WITH MIXED DEMENTIA COMPLICATED BY HALLUCINATORY−PARANOID DISORDERS

K. V. SHEVCHENKO-BITENSKIY

The peculiarities of social functioning of the patients with mixed dementia complicated by hallucinatory−paranoid disorders have been determined. It has been proven that the magnitude of the patients overall social functioning corresponded to a range of impairments from the marked aggravation of functioning in social and professional spheres to the need in a follow−up to maintain minimal personal activity.

Key words: mixed dementia, hallucinatory disorders, paranoid disorders, social functioning.Завантажити в форматі PDF (135 KB)
Наверх