Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОТЕРАПІЇ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

І. В. РОМАНОВА
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Вивчено психопатологічну феноменологію невротичних розладів у жінок, які постраждали від насильства за ознакою статі. Розроблено і використано на практиці комплексну систему психотерапії таких пацієнток та членів їхніх родин. Впровадження психокорекційного курсу дало змогу відновити у подружжів і пар сексуальних партнерів сімейну та соціально−психологічну адаптацію, провести профілактику формування невротичних розладів у потерпілих від насильства.

Ключові слова: жінки, що постраждали від насильства за ознакою статі, невротичні розлади, психотерапія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України про стан додержання та захисту прав і свобод і прав людини і громадянина в Україні 2017 р. – URL: http://zakon2.rada. gov.ua.laws
2. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229− VIII. – URL: rada.gov.ua/2229−19#n6
3. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами та Пояснювальна доповідь. – Рада Європи, 2014. – С. 13.– URL: http:// rm.coe.int/1680093d9e
4. Борьба с насилием в отношении женщин в регионе ОБСЕ: очерк о ситуации в регионе, передовом опыте и пути развития; под ред. Дженни Ларсен / Секретариат ОБСЕ:, ОГС. – Гендерная секция, 2017. – 48 с.
5. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Д. Я. Райгородский. – М.: Бахрах−М, 2011. – 672 с.
6. Бенеш Л. Психологическая характеристика мужского насилля / Л. Бенеш // Вестн. психосоциальной и коррекционно−реабилитационной работы. – 1995. – № 3.– С. 68–70.
7. Дмитриева Т. Б. Общие принципы оценки опасности лиц с психической патологией и предупреждения общественно опасных действий / Т. Б. Дмитриева, Б. В. Шостакович // Агрессия и психическое здоровье. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. – С. 394–400.
8. Насилие в семье: особенности психологической реабилитации; под ред. Н. М. Платоновой, Ю. П. Платонова. – СПб.: Речь, 2004. – 154 с.
9. Онишко Ю. В. Сучасні аспекти проблеми насильства в сім’ї та допомоги його жертвам / Ю. В. Онишко // Архів психіатрії. – 2002. – № 1 (28). – С. 13–15.
10. Кришталь В. В. Сексология / В. В. Кришталь, С. Р. Григорян. – М.: ПЕР СЄ, 2002. – 879 с.
11. Blacklock N. Domestic violence: perpetrators, the community and its institutions / N. Blacklock // Advances in Psychiatric Treatment. – 2001. – № 7.– P. 65–72.
12. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: пер. с нем. / Н. Пезешкиан. – М.: Медицина, 1996.– 464 с.
?Завантажити в форматі PDF (135 KB)
Наверх