Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 11, №3' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО КОМПЛАЄНСА У ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ ПРИ РІЗНОМУ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ

К. Ю. ЗАКАЛЬ
ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины", Харьков

Подано результати аналізу індивідуально−психологічних предикторів порушення медикаментозного комплаєнса у пацієнтів із різними типами перебігу параноїдної шизофренії. Ідивідуально−психологічними предикторами низького рівня медикаментозного комплаєнса за безперервного перебігу захворювання є акцентуйовані афективно−ригідні особистісні особливості, за епізодичного − акцентуйовані збудливі, за ремітуючого − акцентуйовані циклотимні та з тенденцією до акцентуації афективно−екзальтовані.

Ключові слова: параноїдна шизофренія, різний тип перебігу, медикаментозний комплаєнс, індивідуально−психологічні предиктори.Завантажити в форматі PDF (485 KB)
Наверх