Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №3' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТОК КОСМЕТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

М. А. ЮДІН
Харківська медична академія післядипломної освіти

Виникнення зовнішніх дефектів шкірних покривів спричиняє потужні психічні зрушення у косметологічних пацієнток. Виявлено, що психологічний стан жінок зі зниженою самооцінкою характеризувався високою міжособистісною сензитивністю з провідними симптомами сором'язливості, незручності на публіці, відчуттям меншовартості та самотності, легко виникаючими досадою і роздатуванням, відчуттям провини. Для пацієнток із підвищеною самооцінкою були притаманні незадоволеність оточенням та недовіра до нього, відчуття, що люди ставляться до них неприязно, відповідальні за їхні неприємності, у них спостерігалися прояви вербальної та фізичної агресії.

Ключові слова: психопатологічна симптоматика, медична косметологія, психічний дистрес, медико−психологічна допомога, клінічна психологія.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ПАЦИЕНТОК КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

М. А. ЮДИН

Возникновение внешних дефектов кожных покровов вызывает мощные психические сдвиги у косметологических пациенток. Выявлено, что психологическое состояние женщин с пониженной самооценкой характеризовалось высокой межличностной сензитивностью с ведущими симптомами застенчивости, неловкости на публике, чувством неполноценности и одиночества, легко возникающими досадой и разочарованием, чувством вины. Пациенткам с повышенной самооценкой были присущи неудовлетворенность окружающими и недоверие к ним, чувство, что люди относятся к ним недружелюбно, ответственны за их неприятности, у них наблюдались проявления вербальной и физической агрессии.

Ключевые слова: психопатологическая симптоматика, медицинская косметология, психический дистресс, медико−психологическая помощь, клиническая психология.

THE FEATURES OF INTERPERSONALLY−ORIENTED PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH COSMETIC PROBLEMS

M. A. YUDIN

External defects of the skin cause psychologically powerful mental shift in patients with cosmetic pro−blems. It was revealed that the psychological state of women with low self−esteem was characterized by high interpersonal sensitivity with symptoms of shyness, discomfort in public, sense of inferiority and loneliness, annoyance, feeling of being punished, guilt. The patients with high self−esteem were characterized by displeasure and distrust to the environment, sensation that people treat them unsympathetically, unfriendly and were responsible for their troubles. They demonstrated loneliness, underestimating their achievements, often had conflicts, which could be accompanied by displays of verbal and physical aggression.

Key words: psychopathological signs, medical cosmetology, mental distress, medical psychological help, clinical psychology.Скачать в формате PDF (508 KB)
Наверх