Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №3' 2016г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІКО−ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕПРЕСІЇ У ЖІНОК − ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНОК ТА ДРУЖИН УЧАСНИКІВ АТО

Я. В. ШПИЛЬОВИЙ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Встановлено особливості структури і вираженості депресії у жінок із невротичними тривожно−депресивними розладами різного психогенезу для обґрунтування диференціації терапевтичних підходів для їх лікування. Отримані дані дослідження за шкалою Бека було покладено в основу комплексної диференційованої системи спеціалізованої медичної допомоги жінкам − вимушеним переселенкам і дружинам військовослужбовців, що брали участь у бойових діях на сході України.

Ключові слова: невротичні тривожно−депресивні розлади, депресія, психогенез, жінки.

КЛИНИКО−ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕПРЕССИИ У ЖЕНЩИН − ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНОК И ЖЕН УЧАСТНИКОВ АТО

Я. В. ШПИЛЕВОЙ

Установлены особенности структуры и выраженности депрессии у женщин с невротическими тревожно−депрессивными расстройствами различного психогенеза для обоснования дифференциации терапевтических подходов для их лечения. Полученные данные исследования по шкале Бека легли в основу комплексной дифференцированной системы специализированной медицинской помощи женщинам − вынужденным переселенкам и женам военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины.

Ключевые слова: невротические тревожно−депрессивные расстройства, депрессия, психогенез, женщины.

CLINICAL AND PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF DEPRESSION IN WOMEN, INTERNAL REFUGEES AND WIVES OF ATO PARTICIPANTS

YA. V. SHPYLOVYI

The peculiarities of the structure and severity of depression in women with neurotic anxiety and depressive disorders of various psychogenesis were determined to substantiate differentiation of therapeutic approaches to their treatment. The obtained data of Beck scale were used as the basis for a comprehensive differentiated system of specialized care to women, internal refugees and wives of military personnel who participated in the combat operations in Eastern Ukraine.

Key words: neurotic anxiety−depressive disorders, depression, psychogenesis, women.Скачать в формате PDF (493 KB)
Наверх