Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №4' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ВИРАЖЕНІСТЬ ВІДХИЛЕНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Н. В. КУТОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Подано результати дослідження особливостей прояву та вираженості відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом. В опитуваних із панкреатитом алкогольної етіології реєструвалися вищі рівні готовності до подолання норм та правил, адиктивної, саморуйнівної поведінки, схильності до агресії та насилля, зниження вольового контролю емоційних реакцій. У жінок переважали схильності до адиктивної поведінки здебільшого в осіб із біліарним панкреатитом та саморуйнівної − в опитуваних із алкогольним панкреатитом, тоді як у чоловіків − готовність до порушення норм та правил, адиктивної поведінки.

Ключові слова: хронічний панкреатит, відхилена поведінка, психологічна допомога.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ВЫРАЖЕННОСТЬ ОТКЛОНЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Н. В. КУТОВАЯ

Представлены результаты исследования особенностей проявления и выраженности отклоненного поведения у пациентов с хроническим панкреатитом. У опрошенных с панкреатитом алкогольной этиологии регистрировались более высокие уровни готовности к преодолению норм и правил, аддиктивному, саморазрушительному поведению, склонности к агрессии и насилию, снижение волевого контроля эмоциональных реакций. У женщин преобладали тенденции к аддиктивному поведению преимущественно у лиц с билиарным панкреатитом и саморазрушительному − у опрашиваемых с алкогольным панкреатитом, тогда как у мужчин − готовность к нарушению норм и правил, аддиктивному поведению.

Ключевые слова: хронический панкреатит, отклоненное поведение, психологическая помощь.

THE PECULIARITIES OF MANIFESTATIONS AND SEVERITY OF DEVIANT BEHAVIOR IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS

N. V. KUTOVA

The findings of investigation of the peculiarities of manifestation and severity of deviant behavior in patients with chronic pancreatitis are reported. Higher levels of readiness to break the norms and rules, addictive, self−destructive behavior, tendency to aggression and violence, reduction of emotional reactions control were registered in patients with alcoholic pancreatitis. In females, susceptibility to addictive behavior, primarily in patients with biliary, and self−destructive in respondents with alcoholic pancreatitis prevailed, while in males willingness to break the rules and addictive behavior were noted.

Key words: chronic pancreatitis, deviant behavior, psychological help.Скачать в формате PDF (483 KB)
Наверх