Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №4' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ БІОПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ЯК ПРЕДИКТОРІВ ПОРУШЕННЯ МЕНТАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ В ОСІБ, ЗАЙНЯТИХ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

В. Л. ПІДЛУБНИЙ
Запорожский государственный медицинский университет

Розглянуто питання синергетичного підходу в дослідженні психічного благополуччя працівників промислових підприємств. Проведено поглиблений аналіз біопсихосоціальних чинників у розвитку психічних порушень у промисловій популяції. Подано характеристику психотравмуючих обставин в біо−, психо− і соціогенезі. На основі якісної оцінки отриманих даних виділено групи працівників із високим ризиком формування розладів психіки, що дає змогу спрогнозувати їх динаміку, а також розробити найбільш результативні інтервенції психогігієни і психопрофілактики.

Ключові слова: синергетичний підхід, ментальна екологія, психічне здоров'я, біопсихосоціальні маркери, предиктори, працівники промисловості.Завантажити в форматі PDF (499 KB)
Наверх