Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №4' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ СТРЕС−ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

О. В. ВАРІБРУС
Харківська медична академія післядипломної освіти

Виявлено домінуючі варіанти копінгу у пацієнток із гіпотиреозом та гіпертиреозом, відмінності залежно від типу гормональної дисфункції. Установлено, що серед хворих із порушеннями функції щитоподібної залози превалювали умовно−адаптивні механізми копінгу. Жінки з гіпотиреозом виявляли більшу скомпрометованість у когнітивній та поведінковій сферах, пацієнтки з гіпертиреозом мали тенденцію до переходу в умовно−адаптивні та неадаптивні види емоційного копінгу.

Ключові слова: гіпотиреоз, гіпертиреоз, щитоподібна залоза, копінг, психологічна допомога.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕСС−ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Е. В. ВАРИБРУС

Выявлены доминирующие варианты копинга у пациенток с гипотиреозом и гипертиреозом, различия в зависимости от типа гормональной дисфункции. Установлено, что среди больных с нарушениями функции щитовидной железы превалировали условно−адаптивные механизмы копинга. Женщины с гипотиреозом выявляли большую скомпрометированность в когнитивной и поведенческой сферах, пациентки с гипертиреозом имели тенденцию к переходу в условно−адаптивные и неадаптивные виды эмоционального копинга.

Ключевые слова: гипотиреоз, гипертиреоз, щитовидная железа, копинг, психологическая помощь.

COPING FEATURES IN WOMEN WITH THYROID DISEASE

О. V. VARIBRUS

Dominant coping options as well as differences depending on the type of hormonal dysfunction were found in patients with hypothyroidism and hyperthyroidism. It was found out that in patients with thyroid disorders, opportunistic adaptive coping mechanisms prevailed. Women with hypothyroidism showed greater problems in cognitive and behavior coping dimensions; the patients with hyperthyroidism had tendency to transformation into conventionally adaptive types and non−adaptive types of emotional coping.

Key words: hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroid gland, coping, psychological help.Скачать в формате PDF (554 KB)
Наверх