Артемчук К. А.

ПСИХОТЕРАПИЯ
Артемчук А. П., Артемчук О. А., Артемчук К. А.
Біологічні експрес−критерії формування терапевтичної ремісії після стресопсихотерапії хворих, залежних від алкоголю
79 - 85
НАРКОЛОГИЯ
Артемчук К. А.
Зміни патерну вживання алкоголю і ставлення до нього під впливом тривалого сенсибілізуючого лікування в осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю
67 - 81
НАРКОЛОГИЯ
Артемчук К. А.
Технологія та результати лікування хворих на алкогольну залежність інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази
78 - 89
Наверх