Григорова И. А.

ПСИХИАТРИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., Михайлов В. Б., Товажнянська О. Л., Григорова І. А., Резуненко Ю. К., Паровина Г. В.
Психодіагностичні особливості когнітивних розладів серед хворих працездатного віку із соматичними захворюваннями
68 - 74
НЕВРОЛОГИЯ
Григорова І. А., Куфтеріна Н. С.
Клініко−нейропсихологічні особливості осіб молодого віку, що перенесли легку черепно−мозкову травму
72 - 76
Наверх