Андрух П. Г.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Михайлов Б. В., Романова І. В., Андрух Г. П., Сарвір І. М., Гавриленко М. А., Андрух П. Г., Кудінова О. І., Алієва Т. А.
Принципи побудови підготовки фахівців для лікування хворих на соматичні та психічні розлади
65 - 66
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Андрух П. Г.
Эмоциональные расстройства у лиц с зависимостью от различных психоактивных веществ
74 - 75
ПСИХИАТРИЯ
Андрух П. Г., Орос М. М., Беркела М. М.
Соціальна стигматизація хворих на епілепсію та проблема адикцій
62 - 65
ПСИХИАТРИЯ
Андрух П. Г., Орос М. М.
Порівняльна характеристика структури акцентуацій характеру у хворих на епілепсію із залежністю від психоактивних речовин
64 - 67
НАРКОЛОГИЯ
Андрух П. Г.
Особенности эмоциогенеза и его модельные нарушения у лиц с зависимостью от психоактивных веществ
70 - 73
Наверх