Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ НА ОСТАННЬОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

Н. В. ГРИНЬКО
Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Для жінки вагітність − дуже сильний за рівнем переживань та специфічний за комплексом відчуттів період, вивченню якого останнім часом приділяється все більше уваги. На основі системного підходу до вивчення індивідуально−психологічних, патопсихологічних та психосоціальних особливостей жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів, було розроблено комплекс заходів їх медико−психологічного супроводу. Щоб оцінити його ефективність, на базі Сторожинецької центральної районної лікарні у Чернівецькій області було проведено комплексне клініко−психологічне і психодіагностичне дослідження, в якому взяли участь 150 вагітних на III триместрі вагітності (23 − 37 тижнів), та їх чоловіків. Результати проведеного обстеження жінок у ІІІ триместрі вагітності, відразу після пологів та через рік показали, що завдяки заходам медико−психологічного супроводу у них відбулося покращення психоемоційного стану, самопочуття та подолання емоційного напруження, спостерігалось підвищення рівня соціальної підтримки з боку колег по роботі та громадських організацій, у більшості з них відзначено повну редукцію деформації подружніх відносин. Отже, провадження системи медико−психологічного супроводу жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів дало змогу оптимізувати вибір адекватних стратегій поведінки в родині, покращити емоційний стан та самопочуття, ставлення жінки до вагітності та гармонізувати сімейну взаємодію (72,5%) (р<0,001), а також покращити психоемоційний стан матерів, гармонізувати взаємовідносини у тріаді "мати − дитина − батько" у післяпологовому періоді (66,4%) (р<0,001).

Ключові слова: загроза передчасних пологів, медико−психологічний супровід.Завантажити в форматі PDF (1 MB)
Наверх