Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХИАТРИЯ

ВІДМІННОСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОІ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

А. В. ГАЛЬЧЕНКО
Українська медична стоматологічна академія, Полтава

Метою дослідження було вивчення структури психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб з непсихотичними психічними розладами. Досліджено 102 внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської областей та АР Крим, які мали патологію психічної сфери непсихотичного рівня та виявляли ознаки психосоціальної дезадаптації. Проведено комплексне всебічне обстеження із застосуванням клініко−психопатологічного, психодіагностичного, психометричного методів та ретельного і поглибленого вивчення анамнезу життя. Для діагностики різноманітних форм та виразності психосоціальної дезадаптації застосовано "Шкалу психосоціальної дезадаптації" Л.О. Герасименко, А.М. Скрипнікова. Встановлена кореляція між нозологічними особливостями та профілем психосоціальної дезадаптації. При тривожно−депресивному розладі переважали порушення адаптації в інформаційній сфері середнього та легкого ступеню, а також в економічній сфері, але з переважанням тяжкого перебігу дезадаптації. Розлади адаптації корелювали з виробничим типом дезадаптації, який виражався переважно середнім ступенем тяжкості, та з інформаційним типом, який протікав у легкому ступені важкості. Соматизований розлад у більшості випадків був представлений виробничим типом дезадаптації, з переважанням тяжкого перебігу. При ПТСР домінувала кореляція з інформаційним типом дезадаптації, що становив значну більшість всіх пацієнтів з цим розладом, до того ж, у тяжкому перебігу. Пацієнти з неврастенією мали кореляцію з сімейним типом дезадаптації з переважанням середньої тяжкості. Пролонгована депресивна реакція відповідно корелювала з економічним типом дезадаптації з переважанням тяжкого перебігу. Отже, згідно результатів дослідження встановлено, що у внутрішньо переміщених осіб з непсихотичними психічними розладами переважали змішані варіанти психосоціальної дезадаптації, провідне місце серед яких посідав інформаційний тип дезадаптації.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, психосоціальна дезадаптація, тривожно−депресивні розлади, розлади адаптації.

  1. Ministerstvo sotsial'noyi polityky Ukrayiny. Ofitsiynyy veb−portal [Internet]. Kyiv: Ofitsiynyy veb−portal MSPU;2020 [updated 2020 January]. Available from: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno−peremishcheni−osobi.html
  2. Maruta NO, Yavdak IO, Koliadko SP. (2019). Osoblyvosti psykhichnoho stanu vnutrishn'o peremishchenykh osib (struktura ta vyrazhenist' psykhopatolohichnykh porushen') [Features of the mental state of internally displaced persons (structure and severity of psychopathological disorders)]. Medychna psykholohiya;3:14: 40–4. (Ua).
  3. Chaban OS. (2017). Novyy zapyt do sotsial'noyi psykhiatriyi v Ukrayini: rozlady, pov?yazani zi stresom i PTSR. Chy my hotovi? [A new demand for social psychiatry in Ukraine: stress−related disorders and PTSD. Are we ready?]. Psykhosomatychna medytsyna ta zahal'na praktyka [Internet]. [cited 2019 Dec 6]. 2(2). Available from: https://uk.e−medjournal.com/index.php/psp/article/view/30
  4. Markova MV, Savina MV. (2019). Suchasni kontseptsiyi i pohlyady na problemu dezadaptatsiyi [Modern concepts and views on the problem of maladaptation]. Medychna psykholohiya. 3:14: 3–5. (Ua).
  5. Skrypnikov AM, Herasymenko LA, Isakov RI. (2012). Diahnostychnyy protses u psykhiatriyi [Diagnostic process in the psychiatry]. – Poltava: ASMI. 128 p. [in Ukrainian]. (Ua).
  6. Herasymenko LA. (2018). Nova metodyka diahnostyky psykhosotsial'noyi dezadaptatsiyi [A new method of diagnosis of psychosocial maladjusment]. Likars'ka sprava.1:2: 82–8. (Ua).Завантажити в форматі PDF (537 KB)
Наверх