Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХИАТРИЯ

ВІДМІННОСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОІ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

А. В. ГАЛЬЧЕНКО
Українська медична стоматологічна академія, Полтава

Метою дослідження було вивчення структури психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб з непсихотичними психічними розладами. Досліджено 102 внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської областей та АР Крим, які мали патологію психічної сфери непсихотичного рівня та виявляли ознаки психосоціальної дезадаптації. Проведено комплексне всебічне обстеження із застосуванням клініко−психопатологічного, психодіагностичного, психометричного методів та ретельного і поглибленого вивчення анамнезу життя. Для діагностики різноманітних форм та виразності психосоціальної дезадаптації застосовано "Шкалу психосоціальної дезадаптації" Л.О. Герасименко, А.М. Скрипнікова. Встановлена кореляція між нозологічними особливостями та профілем психосоціальної дезадаптації. При тривожно−депресивному розладі переважали порушення адаптації в інформаційній сфері середнього та легкого ступеню, а також в економічній сфері, але з переважанням тяжкого перебігу дезадаптації. Розлади адаптації корелювали з виробничим типом дезадаптації, який виражався переважно середнім ступенем тяжкості, та з інформаційним типом, який протікав у легкому ступені важкості. Соматизований розлад у більшості випадків був представлений виробничим типом дезадаптації, з переважанням тяжкого перебігу. При ПТСР домінувала кореляція з інформаційним типом дезадаптації, що становив значну більшість всіх пацієнтів з цим розладом, до того ж, у тяжкому перебігу. Пацієнти з неврастенією мали кореляцію з сімейним типом дезадаптації з переважанням середньої тяжкості. Пролонгована депресивна реакція відповідно корелювала з економічним типом дезадаптації з переважанням тяжкого перебігу. Отже, згідно результатів дослідження встановлено, що у внутрішньо переміщених осіб з непсихотичними психічними розладами переважали змішані варіанти психосоціальної дезадаптації, провідне місце серед яких посідав інформаційний тип дезадаптації.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, психосоціальна дезадаптація, тривожно−депресивні розлади, розлади адаптації.Завантажити в форматі PDF (537 KB)
Наверх