Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХИАТРИЯ

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ПОДОЛАННЯ ПАНІЧНОГО РОЗЛАДУ

д-р мед. наук доцент В.Є. ГОНЧАРОВ
Східноєвропейська асоціація психологів и психіатрів, Харків

Наведено опис авторського підходу до розуміння психологічних механізмів та можливостей терапії панічного розладу. Запропоновано розглянути структурні елементи, які складають основу даного захворювання. Першим елементом є надання певній події виразного негативного значення відносно особистості, здоров"я, життя. Другим елементом є готовність до довільного значного підвищення емоційної напруги. Третім елементом є концентрація уваги на певних фізичних відчуттях та функціях власного організму. За своєю суттю панічна атака розглядається як один з варіантів адаптивних реакцій. Її особливістю є уникнення небажаної дії. Фактично мова йде про створення умов для обґрунтованої відмови від активної реалізації власних потреб. В основу терапії покладена можливість створення більш ефективної моделі поведінки за рахунок розвитку навичок саморегуляції та формування усвідомленого ставлення до індивідуальних реакцій уникнення.

Ключові слова: панічний розлад, психологічні механізми, терапія.Завантажити в форматі PDF (187 KB)
Наверх