Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЛАДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Канд. психол. наук І. І. ПАВЕЛКО, канд. мед. наук доц. М. В. ТВЕРЕЗОВСЬКИЙ
Військова академія, Одеса

Досліджено розлади психологічного та фізичного здоров’я в учасників бойових дій. Результати підтвердили наявність симптомів посттравматичного стресового розладу, депресії різного ступеня вираження, емоційних розладів, функціональних порушень стану фізичного здоров’я. Доведено вплив вираженого психоемоційного стресу на підвищення рівня захворюваності на соматичні хвороби як прояв психосоматичного розладу.

Ключові слова: психоемоційні стани, депресивні стани, розлади здоров’я, учасники бойових дій, симптоми посттравматичного стресового розладу.

 1. Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти: методичний посібник [упор.: Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук]. − Чернівці: Технодрук, 2014. − 133 с.
 2. Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад [за ред К.Д. Бабова, І.Я. Пінчука, В.В. Стеблюка]. − Одеса: Поліграф, 2015. − 240 с.
 3. Малкина−Пых И.Г. Экстремальные ситуации : справочник практического психолога / И.Г. Малкина−Пых. − П.: Изд−во Эксмо, 2005. − 960 с.
 4. Александер Ф. Психосоматическая медицина / Ф. Александер. − М : Ин−т общегуманитарных исследований, 2004. − 336 с.
 5. Євдокімова О.О., Заворотній В.І. Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях / О.О. Євдокімова, В.І. Заворотній // Право і безпека. −2014. − № 3(54). − С. 207−212.
 6. Кожевнікова В.А. Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол.наук: [спец.]19.00.09. "Психол. діяльності в особливих умовах" / Кожевнікова Вікторія Анатоліївна; Ун−т цив. захисту України. − Х., 2008. − 22 с.
 7. Кризовий центр медико−психологічної допомоги Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. URL : http: naps.gov.ua/ ua press releases /380/ (дата звернення: 11.09.2017).
 8. Лєсков В.О. Соціально−психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: [спец.] 19.00.09 "Психол. діяльності в особливих умовах" / В.О. Лєсков; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. − Хмельницький, 2008. − 20 с.
 9. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник [за ред. З.Г. Кісарчук]. − Київ: ТОВ "Видавництво Логос", 2014. − 217 с.
 10. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия / Михаил Сандомирский. − М.: Класс, 2005. − 592 с.
 11. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад" (УКПМД), затверджений наказом МОЗ України від 23.02.2016 № 121. URL: https://www.google.com.ua/search?q (Дата звернення: 14.10.2019)
 12. Сафін О. Д. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект / Олександр Джамільович Сафін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово−спеціальні науки. − 2016. − Вип. 1. − С. 38−43.
 13. Дацков А.В. Основні напрямки, форми і методи роботи психолога з переходу від психореабілітації комбатанта до його післятравматичної стресової адаптації / Антон Володимиривич Дацков // Військово−спеціальні науки. № 2 (34). − 2016. − С.17−21.
 14. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.М. Сидоренко. − Спб.: ООО "Речь", 2000. − 350 с., ил.
 15. Гельгорн Э., Луфборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства. Нейрофизиологическое исследование. URL: https://www.twirpx.com/file/419217/ (дата звернення 22.11.2019).
 16. Щутценбергер А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. − М.: Изд−во Института Психотерапии. 2001. − 240 с.
 17. Милтон Г. Эриксон, Эрнест Л. Росси. Человек из февраля. URL: https://www.yakaboo.ua/chelovek−iz−fevralja−gipnoterapija−i−razvitie samosoznanija−lichnosti.html (дата звернення 21.11.2019).Завантажити в форматі PDF (126 KB)
Наверх