Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛЬНОГО КОПІНГОВОГО РЕПЕРТУАРУ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ, ЗАЛЕЖНО ВІД ВИРАЖЕНОСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

Канд. мед. наук доц. Р. І. ІСАКОВ
ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія", Полтава

Вивчено особливості актуального копінгового репертуару у жінок, хворих на депресивні розлади певного генезу, з різною вираженістю психосоціальної дезадаптації. Установлено, що у цих пацієнток копінговий репертуар є деформованим, проте якісні характеристики деформації залежать від наявності/відсутності ознак психосоціальної дезадаптації й частково − від генезу захворювання. Отримані дані необхідно враховувати під час розробки лікувально−реабілітаційних заходів для цього контингенту хворих.

Ключові слова: депресивні розлади, психосоціальна дезадаптація, психогенна депресія, органічна депресія, ендогенна депресія, жінки, копінг−поведінка.

 1. Волошин П.В., Марута Н.О. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 10−18.
 2. Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. T. 23, вип. 1(82). C. 5 − 11.
 3. Михайлов Б. В. Фармакодинамічні механізми терапевтичної дії і побічних ефектів антидепресантів // Український вісник психоневрології. 2015. T. 22, вип. 2(79). C. 103−106.
 4. Нециркулярні депресії (монографія) / за ред. О. К. Напрєєнка. К.: Софія−А, 2013. 624 с.
 5. Рахман Л.В. Концептуальні чинники розвитку та принципи лікування терапевтично резистентних депресій // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 1 (86). С. 104−110.
 6. Маркова М. В. Депрессивные расстройства в сети первичной медицинской помощи: из «диагностических невидимок» − на арену общемедицинской практики // Medix. AntiAging. 2009. № 5 (11). С. 18 − 22.
 7. Марута Н.А., Жупанова Д.А. Индивидуально−психологические особенности больных депрессией с различной степенью медикаментозного комплайенса // Медична психологія. 2015. Т.10, №1 (37). С. 62−69.
 8. Маркова М.В., Рахман Л.В. Взаємозв'язок провідної клініко−психопатологічної симптоматики та особливостей копінг−поведінки у хворих на терапевтично резистентні депресії // Український вісник психоневрології. 2015. Том 23, вип. 2 (83). С. 91 − 94.
 9. Каленська Г.Ю., Марута Н.О., Федченко В.Ю., Панько Т.В. Трансформація особливостей особистості та копінг−стратегій залежно від тривалості рекурентного депресивного розладу // Психосоматична медицина та загальна практика. 2018. Т. 3. № 1: e0301102.
 10. Ісаков Р.І. Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різного ґенезу: особливості діагностики, вираженості і структури // Психіатрія, неврологія, медична психологія. 2018. №. 9. С. 82 − 92.
 11. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Журнал практического психолога. М.: 2007. №3 С. 93−112.Завантажити в форматі PDF (128 KB)
Наверх