Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ, ЕМОЦІЙНО−ВОЛЬОВІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ

В. О. ДРОЗДОВ
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро

Досліджено характерологічні риси хворих на діабетичну ретинопатію. Показано, що їм притаманні незалежність, підозрілість, тривожність, невпевненість у собі, сором’язливість, недостатня мотивація, консерватизм. Виявлено особливості інтелектуальних, емоційно−вольових і комунікативних рис осіб із непроліферативною й проліферативною діабетичною ретинопатією. Вказано на необхідність вивчення взаємозв’язку характерологічних рис таких пацієнтів із якістю їхнього життя і комплаєнсом до лікування.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, проліферативна стадія, непроліферативна стадія, інтелектуальні, емоційно−вольові та комунікативні особливості.

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина / Ф. Александер. – Академия. 2000. – 380 с.
 2. Александровский Ю. А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение / Ю. А. Александровский – М.: ГЭОТАР−МЕД−2004. – 240 с.
 3. Балаболкин М. И. Диабетология. М. : Медицина, 2000. 672 с.
 4. Бентон П. С Психические аспекты при сахарном диабете. Диабет. П.С. Бентоню – Академия – 2000. – 410 с.
 5. Валиева Д. А. Психоэмоциональные особенности пациентов с сахарным диабетом / Д. А. Валиева // Вестник современной клинической медицины. – 2014. – Т. 7 (прилож. 1).
 6. Денисова Е. А., Чугунова И. М. Характерологические особенности больных сахарным диабетом // Научно−методический электронный журнал "Концепт". – 2017. – Т. 2. – С. 140–143. – URL: http://e−koncept.ru/2017/570030.htm.
 7. Додатком до наказу МОЗ України № 356 від 22.05. 2009 року "Протокол надання медичної допомоги хворим з діабетичною ретинопатією" (medstandart.net).
 8. Клиническая психология: Учебник. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. −СПб: Питер, 2002. 960 с.
 9. Статистика цукрового діабету у дітей України в таблицях і графіках / За ред. Н.Б. Зелінської. – К.: РВХ "Ферзь", 2013. – 16 с.
 10. Тронько М. Д. Епідеміологія цукрового діабету в Україні. Здоровя України. 27. 03.2015.
 11. "Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих) Наказ МОЗ України від 29 грудня 2014 року № 1021 (mtd.dec.gov.ua).
 12. "Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Цукровий діабет 2 типу) Наказ МОЗ України від 21 грудня 2012 року № 1118 (mtd.dec.gov.ua).
 13. 16 факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (форма С) / psycabi.net
 14. Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб., 2001. С. 55−81, 96−97.
 15. Чебакова Ю. В., Суркова Е. В., Николаева В. В. Влияние психологическихфакторов на субъективную оценку гликемии больными сахарным диабетом I типа. Проблемы эндокринологии. 2005. Т. 51. №5. С. 14−18.
 16. American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus // Diabetes Care. 2014. Vol. 37, (Supplement 1). S81−S90. doi.org/10.2337|dc14−S081
 17. Ding J., Wong T. Current epidemiology of diabetic retinopathy and diabetic macular edema. Curr. Diab. Rep. 2012. 12(4). S. 346–354. doi: 10.1007/s11892−012−0283−6.
 18. European Society of Endocrinology / https: www.ese−hormones.org
 19. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD−10) / classinform.ru
 20. Ophthalmic Epidemiol. 2016. 23(4). S. 209–222. doi: 10.1080/09286586.2016.1193618. Epub 2016 Jun 29.
 21. Bursell S. E., Fonda S. J., Lewis D. G., Horton M. B. Prevalence of diabetic retinopathy and diabetic macular edema in a primary care−based teleophthalmology program for American Indians and Alaskan Natives. PLoS One. 2018. 13(6):e0198551. doi: 10.1371/journal.pone.0198551.
 22. Sabanayagam C., Yip W. , Ting D., Tan G, Wong T. Ten Emerging Trends in the Epidemiology of Diabetic Retinopathy. Ophthalmic Epidemiol.2016. 23 (4). 209−222. doi: 10.1080/09286586.2016.1193618. Epub 2016 Jun 29.Завантажити в форматі PDF (109 KB)
Наверх