Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ТА ЇХ ДИНАМІКА У ХОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА МЕТОДОМ КОЗЯВКІНА

Д-р мед. наук проф. В. І. КОЗЯВКІН, Н. В. МЕЛЕХ
Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, Трускавець

У статті подано результати вивчення клініко−психологічних особливостей підлітків із дитячим церебральним паралічем та їх динаміка в ході реабілітації за методом Козявкіна. Проведене дослідження показало, що зазначений метод є ефективною реабілітаційною системою для корекції психопатологічної симптоматики у хворих на дитячий церебральний параліч.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, підлітки, клініко−психологічні особливості, метод Козявкіна.

  1. Савина М.В. Проблемы психического развития детей и подростков с детским церебральным параличом // Международный медицинский журнал. − 2010. − № 3. − С. 12 −16.
  2. Когнитивные нарушения у детей с церебральным параличом (структура, диагностика, лечение) / Немкова С.А., Маслова О.И., Каркашадзе Г.А. [та ін.] // Педиатрическая фармакология. − 2012. − T. 9. № 3. − С. 77− 84.
  3. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М.: "Академия", 2002. 232 с.
  4. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболева¬ний у детей и подростков. М.: "Медицина", 1985. 227 c.
  5. Калижнюк Э.С. Психические нарушения при детских церебральных параличах / Калижнюк Э.С. − Киев: "Вища школа", 1987. − 269 с.
  6. Ермоленко Н.А., Скворцов И.А., Неретина А.Ф. Клинико−психологический анализ развития двигательных, перцептивных интеллектуальных и речевых функций у детей с церебральными паралічами // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. − 2000. − № 3. − С.19 − 23.
  7. Детский церебральный паралич и эпилепсия — подходы к лечению и реабилитации / Быкова О.В., Платонова А.Н., Балканская С.В. [та ін.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. − 2012. − Т. 7. № 2. − С. 64 − 70.
  8. Козявкин В.И., Шестопалова Л.Ф., Подкорытов В.С. Детские церебральные параличи. Медико−психологические проблемы. − Львів: "Українські технології", 1999. − 133 с.
  9. Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации: метод Козявкина. Пособие реабилитолога / Под ред. В.И. Козявкина. − Львов: "Папуга", 2012. − 240 с.Завантажити в форматі PDF (136 KB)
Наверх