Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ І НАБУТИМИ ВАДАМИ (огляд літератури)

Д-р мед. наук Л. О. ГЕРАСИМЕНКО
ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія", Полтава

Описано типологію реакцій пацієнтів на вади зовнішності, систематизовано базові типи гострих психологічних реакцій. Узагальнено основні поведінкові стратегії людей із дефектами зовнішності, згруповано особливості та відмінності пацієнтів, які звертаються по допомогу до пластичної естетичної хірургії. Підкреслено важливу роль їх психологічного й психотерапевтичного супроводу.

Ключові слова: вроджені й набуті вади, пластична хірургія, дисморфофобія.

 1. Герасименко Л. О. Клініко−психопатологічні та патопсихологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя і їх психотерапевтична корекція : автореф. дис на здобуття нак. ступеня канд. мед. наук : спец. 19.00.04 "Медична психологія" / Л. О. Герасименко. – Харків, 2007. – 21 с.
 2. Герасименко Л. О. Психотерапевтична корекція в роботі з пацієнтами, які мають дефекти та деформації обличчя / Л. О. Герасименко, А. М. Скрипніков, Д. С. Аветіков. – Полтава, 2008. – 128 с.
 3. Герасименко Л. О. Клініко−психопатологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя / Л. О. Герасименко // Український вісник психоневрології. – 2007. – № 2. – С. 47–49.
 4. Тхостов А. Ш. Психологические аспекты патологических телесных ощущений при психических расстройствах, реализующихся в пространстве кожного покрова / А. Ш. Тхостов, М. Г. Виноградова, А. А. Ермушева, Д. В. Романов // Психические расстройства в общей медицине. – 2014. – № 1. – С. 14–25.
 5. Сац Е. А. Особенности самосознания у женщин−клиентов косметологических услуг / Е. А. Сац, И. М. Слободчиков // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1.
 6. Александров А. А. Психологические характеристики женщин с косметическими дефектами кожи лица / А. А. Александров, Е. С. Багненко // Вестник психотерапии. – 2017. – T. 41, № 46. – С. 52–66.
 7. Герасименко Л. А. Особенности тревожно−депрессивной симптоматики у пациентов с дефектами и деформациями лица / Л. А. Герасименко // Медична психологія. – 2006 – № 1. – С. 21–24.
 8. Thompson A. R. Образ тела в дерматологии // Психические расстройства в общей медицине. – 2013. – № 2. – С. 36–39.
 9. Герасименко Л. А. Особенности ценностно−мотивационной сферы пациентов с дефектами и деформациями лица // Медична психологія. – 2007 – № 3. – С. 30–32.
 10. Скрипніков А. М. Внутрішня картина хвороби у жінок із дефектами та деформаціями обличчя / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Л. А. Салій // Медична психологія. – 2016. – № 2. – С. 52–56.
 11. Білявська М. В. Естетична медицина. Психологічні особливості / М. В. Білявська, О.П. Романів / "Економіка і право охорони здоров'я". ? 2018. ? №2 (8). − С. 91−92
 12. Роль психотравмуючих факторів у формуванні тривожно−фобічних розладів / Марута Н. О. [та ін.]. – Харків, 2012. – 251 с.
 13. Sharma P. Psychiatric evaluation in dermatology: anoverview / P. Sharma, K. Sreejayan, S. Ghosh, R. Behere // Indian Journal of Dermatology. – 2018. – Vol. 58, Issue 1. – P. 39−43.
 14. Скрипніков А. М. Ефективність та доцільність проведення сімейної психотерапії при невротичних розладах у жінок / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Р. І. Ісаков // Архів психіатрії. – 2015. – № 1. – С. 140?142.
 15. Filakovic P. Comorbidity of depressive and dermatologic disorders – therapeutic aspects / P. Filakovic, A. Petek, O. Koic, L. Radanovic−Grguric, D. Degmecic // Psychiatria Danubina. – 2009. – Vol. 21, Issue 3. – P. 401–410.
 16. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. ? Москва: МИА, 2003. ? 432 с.
 17. Скрипніков А. М. Діагностичний процес у психіатрії / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Р. І. Ісаков. – Полтава: АСМІ, 2012. – 128 с.
 18. Мороз С. М. Дисморфофобия и дисморфомания: зеркало обманывает / С. М. Мороз, И. Яворская // Косметолог. – 2015. – № 6 (74). – С. 108–110.
 19. Petrova N. N. Dysmorphophobia in clinic of aesthetic surgery / N. N. Petrova, O. M. Gribova // Mental disorders in general medicine. – 2014. ?№ 1. ?С. 26−30.
 20. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth Edition, Text Revision: DSMIV−TR / [American Psychiatric Association]. ? Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2000. ? 943 р.
 21. Герасименко Л. А. Применение групповой психотерапии в реабилитации пациентов после проведенных пластических операций // Медична психологія. – 2006 – № 4. – С. 59−61.
 22. Скрипніков А. М. Сучасні психотерапевтичні стратегії в лікуванні пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя / А. М. Скрипніков [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – № 2. – С. 98–101Завантажити в форматі PDF (118 KB)
Наверх