Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДИСТРЕСОРНИЙ ТИП ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

О. М. МІСЮРА
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Подано результати обстеження дітей віком 11−17 років із первинною артеріальною гіпертензією. Виявлено, що тип Д особистості достовірно частіше траплявся у дівчат, а у хлопців він поєднувався переважно із лабільною формою захворювання. Для пацієнтів із типом Д особистості характерні високі показники реактивної та особистісної тривожності, алекситимії і низькі − якості життя.

Ключові слова: первинна артеріальна гіпертензія, підлітки, тип Д особистості.

ДИСТРЕССОРНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

А. Н. МИСЮРА

Представлены результаты обследования детей в возрасте 11−17 лет с первичной артериальной гипертензией. Обнаружено, что тип Д личности достоверно чаще встречался у девочек, а у мальчиков он сочетался преимущественно с лабильной формой заболевания. Для пациентов с типом Д личности характерны высокие показатели реактивной и личностной тревожности, алекситимия и низкие − качества жизни.

Ключевые слова: первичная артериальная гипертензия, подростки, тип Д личности.

DISTRESSOR PERSONALITY TYPE IN ADOLESCENTS WITH PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION

O. M. MISIURA

The results of the examination of children aged 11−17 years with primary arterial hypertension have been presented. It has been found that the type D personality was significantly more likely to occur in girls, and in boys it was mostly associated with a labile form of the disease. Patients with the type D personality are characterized with high rates of reactive and personality anxiety, alexithymia, and low rates of the life quality.

Key words: primary arterial hypertension, adolescents, type D personality.Завантажити в форматі PDF (156 KB)
Наверх