Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ ЗОНИ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Канд. мед. наук Я. В. КРИВОРОТЬКО
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вивчено психоемоційний стан вагітних жінок і породіль, тимчасово переміщених з Луганської та Донецької областей і таких, що проживають у зоні Операції об'єднаних сил. Сформовано синдромальну структуру розладів у даного контингенту. Проаналізовано динаміку розвитку психоемоційних розладів у вагітних і породіль за п'ять років війни на сході України. Встановлено, що психіка жінок із часом адаптувалася до бойових дій і у них стало переважати почуття материнства.

Ключові слова: вагітні, породіллі, психоемоційні розлади, зона операції об'єднаних сил, психотерапія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Посттравматичні стресові розлади: навч. посіб.; за заг. ред. Б. В. Михайлова / Б. В. Михайлов, В. В. Чугунов, С. Є. Казакова [та ін.].– Харків: ХМАПО, 2013.– 224 с.
2. Медико−психологічний супровід осіб з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження: метод. рек. / уклад.: Б. В. Михайлов, О. М. Зінченко, Б. С. Федак, І. М. Сарвір.– Харків, 2014.– 23 с.
3. Матяш М. Н. Соціально−стресові розлади у структурі українського синдрому / М. Н. Матяш, Л. І. Худенко // Укр. мед. часопис.– 2016.– № 3 (113). – С. 118–121.
4. Криворотько Я. В. Динаміка формування непсихотичних психічних розладів у вагітних по триместрах вагітності / Я. В. Криворотько // Укр. вісн. психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 1 (66).– С. 54–60.
5. Криворотько Я. В. Основні причини та клініка непсихотичних психічних розладів у вагітних / Я. В. Криворотько // Медична психологія. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 86–90.
6. Криворотько Я. В. Состояние эмоциональной сферы у женщин из зоны АТО, наблюдающихся в Региональном перинатальном центре ОКЛ ЦЕМЖ та МК / Я. В. Криворотько // Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина. – 2018. – № 1 (06). – С. 114.
7. Сорокина Т. Т. Роды и психика: практ. рук. / Т. Т. Сорокина.– Минск: Новое знание, 2003.– 238 с.Завантажити в форматі PDF (126 KB)
Наверх