Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: МОЖЛИВОСТІ СКРИНІНГ−ОЦІНКИ

Д-р психол. наук Г. В. КУКУРУЗА, канд. психол. наук О. О. КИРИЛОВА, С. М. ЦИЛЮРИК
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Проведено оцінку загального розвитку дітей раннього віку за допомогою методики скринінг−оцінки ASQ−3. Визначено гендерні особливості та динаміку ознак порушень розвитку у цих дітей. Зазначено, що негативна вікова динаміка та наявність ознак порушень розвитку у дітей віком до трьох місяців потребує впровадження у практику спеціальних методик скринінг−оцінки.

Ключові слова: діти раннього віку, оцінка загального розвитку, методики скринінг−оцінки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Recommended practice on Early Childhood Intervention. A guidebook for professionals – 2019, Eurlyad, – 320 p.
2. Вороненко Ю.В. Cучасні аспекти розвитку системи медико−соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні [Електронний ресурс] / Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, Р.О. Моісеєнко // Український медичний часопис. – 2015. – № 1(105). – С. 14−18. – Режим доступа: www.umj.com.ua.
3. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Статистичний збірник [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2017 – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Сакаева Д.Р. Нервно−психическое развитие детей раннего возраста и факторы, его определяющие [Текст]: обзор литературы / Д.Р. Сакаева // Молодой ученый. – 2011. – Т. 2, № 6. – С. 194−198.
5. Рагозіна В.В. Раннє дитинство у світі [Текст] / В.В. Рагозіна // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 37. – С. 83−95.
6. Кузнецов В.Н. Вопросы выявления нарушений развития психических функций в раннем детстве [Текст] / В.Н.Кузнецов // Психічне здоров’я. – 2010. – № 1(26). – С. 35−47.
7. Кравцова А.М. Раннее вмешательство: междисциплинарная помощь детям раннего возраста с нарушениями развития и их семьям [Текст]: пособие для специалистов / под.ред. А.М. Кравцовой, А.В. Кукурузи. – Х.: Планета−принт, 2013. – 208 с.
8. Кукуруза Г.В. Психологічна модель раннього втручання: допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку: монографія / Г.В. Кукуруза. – Х.: Планета−принт, 2013. – 244 с.
9. Drotar et al. (2008). Selecting Developmental Surveillance and Screening Tools. Pediatrics in Review. 29: 52–58.Завантажити в форматі PDF (126 KB)
Наверх