Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: МОЖЛИВОСТІ СКРИНІНГ−ОЦІНКИ

Д-р психол. наук Г. В. КУКУРУЗА, канд. психол. наук О. О. КИРИЛОВА, С. М. ЦИЛЮРИК
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Проведено оцінку загального розвитку дітей раннього віку за допомогою методики скринінг−оцінки ASQ−3. Визначено гендерні особливості та динаміку ознак порушень розвитку у цих дітей. Зазначено, що негативна вікова динаміка та наявність ознак порушень розвитку у дітей віком до трьох місяців потребує впровадження у практику спеціальних методик скринінг−оцінки.

Ключові слова: діти раннього віку, оцінка загального розвитку, методики скринінг−оцінки.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГ−ОЦЕНКИ

А. В. КУКУРУЗА, Е. А. КИРИЛЛОВА, С. Н. ЦИЛЮРИК

Проведена оценка общего развития детей раннего возраста с помощью методики скрининг−оценки ASQ−3. Определены гендерные особенности и динамика признаков нарушений развития у этих детей. Отмечено, что негативная возрастная динамика и наличие признаков нарушений развития у детей в возрасте до трех месяцев требует внедрения в практику специальных методик скрининг−оценки.

Ключевые слова: дети раннего возраста, оценка общего развития, методики скрининг−оценки.

CHARACTERISTICS OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT: SCREENING OPPORTUNITIES

G. V. KUKURUZA, O. O. KYRYLOVA, S. M. TSILYURIK

The overall development of early age children was assessed using the ASQ−3 screening methodology. Gender features and dynamics of signs of developmental disorders in these children were determined. It has been noted that the negative age dynamics and presence of the signs of developmental disorders in children up to three months of age require the implementation of special screening methods.

Key words: early age children, assessment of general development, screening methods.Завантажити в форматі PDF (126 KB)
Наверх