Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

СТРУКТУРА І ТИПИ РЕАГУВАННЯ НА ХВОРОБУ ТА ПОКАЗНИКИ АДАПТИВНОСТІ/ДЕЗАДАПТИВНОСТІ ПРИ ШИЗОАФЕКТИВНОМУ ТА АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДАХ У КОНТЕКСТІ ПОСТМАНІФЕСТНИХ ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (порівняльний аналіз)

Канд. мед. наук доц. М. Є. ХОМІЦЬКИЙ
Запорізький державний медичний університет

Визначено структуру і типи реагування на хворобу та показники адаптивності/дезадаптивності у пацієнтів із шизоафективним та афективними розладами у станах ремісії/інтермісії та проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: шизоафективний розлад, афективні розлади, клініка, адаптація, патоперсонологічні особливості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Diagnostic reliability in schizoaffective disorder / Murru A., Manchia M., Tusconi M., Carpiniello B., Pacchiarotti I., Colom F., Vieta E. // Bipolar Disorder – 2016. – Vol. 18(1). – P. 78–80.
2. Марута Н. О. Сучасні напрямки у розробці інструментів для об' єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури) / Н. О. Марута, К. І. Лінська // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип.1. – С. 110–115. 11
3. Чугунов В. В. Медико−психологические предикторы продромального периода повторного эпизода рекуррентного депрессивного расстройства / В. В. Чугунов, Е. Н. Киреева // Запорожскиймедицинский журнал. – 2014, NN. 3. – С. 71–76.
4. Цьона А. Р. Особливості негативної симптоматики та нейрокогнітивного дефіциту у хворих на шизофренію в стадії ремісії // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 2017. – 20 с.
5. Cognitive functioning and insight in schizophrenia and in schizoaffective disorder /Birindelli N., Montemagni C., Crivelli B., Bava I., Mancini I., Rocca P.// RivistadiPsichiatria (JournalofPsychiatry). – 49 (2). – 2014. – P. 77−83.
6. Кузнецова С. Л., Коцюбинский А. П., Петрова Н. Н. Комплексный диагностический подход к оценке биопсихосоциального функционирования больных с эндогенными психическими расстройствами с позиций функционального диагноза. Часть 2 // Медицинская психология в России: электрон.науч. журн. – 2018. – T. 10, № 6(53) [Электронный ресурс]. – URL: http://mprj.ru.
7. Психосоциальная и когнитивная терапия и реабилитация психически больных. Практическое руководство: коллективная монография / под ред. И. Я. Гуровича, А. Б. Шмуклера. – Москва: Медпрактика−М. – 2015. – 420 с.
8. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики: Практическое руководство. – СПб.: Стройлеспечать, 1997. – 360 с.
9. Комплексы психометрических методик для оценки когнитивных функций при шизофрении: методическое пособие / Т. А. Лепилкина, Г. Е. Рупчев, М. А. Морозова, С. Н. Ениколопов. – Центр образовательного и научного консалтинга г. Чехов, 2016. – 24 с.Завантажити в форматі PDF (130 KB)
Наверх