Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

СТРУКТУРА І ТИПИ РЕАГУВАННЯ НА ХВОРОБУ ТА ПОКАЗНИКИ АДАПТИВНОСТІ/ДЕЗАДАПТИВНОСТІ ПРИ ШИЗОАФЕКТИВНОМУ ТА АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДАХ У КОНТЕКСТІ ПОСТМАНІФЕСТНИХ ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (порівняльний аналіз)

Канд. мед. наук доц. М. Є. ХОМІЦЬКИЙ
Запорізький державний медичний університет

Визначено структуру і типи реагування на хворобу та показники адаптивності/дезадаптивності у пацієнтів із шизоафективним та афективними розладами у станах ремісії/інтермісії та проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: шизоафективний розлад, афективні розлади, клініка, адаптація, патоперсонологічні особливості.

СТРУКТУРА И ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТИВНОСТИ/ДЕЗАДАПТИВНОСТИ ПРИ ШИЗОАФФЕКТИВНОМ И АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМАНИФЕСТНЫХ ПАТОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ (сравнительный анализ)

Н. Е. ХОМИЦКИЙ

Определены структура и типы реагирования на болезнь и показатели адаптивности/дезадаптивности у пациентов с шизоаффективным и аффективными расстройствами в состояниях ремиссии/интермиссии и проведен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: шизоаффективное расстройство, аффективные расстройства, клиника, адаптация, патоперсонологические особенности.

STRUCTURE AND TYPES OF DISEASE RESPONSE AND ADAPTIVE/MALADAPTIVE INDICES IN SCHIZOAFFECTIVE AND AFFECTIVE DISORDERS IN CONTEXT OF POST−MANIFESTED PATHO−PERSONAL TRANSFORMATIONS (comparative analysis)

M. Ye. KHOMITSKIY

The structure and types of disease response and adaptive/maladaptive indices in patients with schizoaffective and affective disorders in remission/intermission states were determined and their comparative analysis was performed.

Key words: schizoaffective disorder, affective disorders, clinic, adaptation, patho−personological features.Завантажити в форматі PDF (130 KB)
Наверх