Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НЕЙРОТИЗМУ У ДІАГНОСТИЦІ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Канд. мед. наук О. С. ЮРЦЕНЮК
ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет", Чернівці

Дано визначення нейротизму та показано його суттєве значення у діагностиці непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів. Установлено, що високий рівень нейротизму характерний для молоді з поведінковими синдромами, пов'язаними з фізіологічними порушеннями і фізичними чинниками. Рекомендовано проведення скринінгу для виявлення клінічно значущих рівнів нейротизму в осіб молодого віку в ході планових медичних оглядів.

Ключові слова: нейротизм, непсихотичні психічні розлади, студенти.

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ НЕЙРОТИЗМА В ДИАГНОСТИКЕ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

О. С. ЮРЦЕНЮК

Дано определение нейротизма и показано его существенное значение в диагностике непсихотических психических расстройств у студентов высших учебных заведений. Установлено, что высокий уровень нейротизма характерен для молодежи с поведенческими синдромами, связанными с физиологическими нарушениями и физическими факторами. Рекомендовано проведение скрининга для выявления клинически значимых уровней нейротизма у лиц молодого возраста в ходе плановых медицинских осмотров.

Ключевые слова: нейротизм, непсихотические психические расстройства, студенты.

IMPORTANCE OF NEUROTICISM LEVEL IN DIAGNOSIS OF NON−PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATION

O. S. YURTSENYUK

The neuroticism has been defined and its сrucial value in diagnosis of non−psychotic mental disorders in students of higher education has been shown. High levels of neuroticism have been found to be characteristic of youth with behavioral syndromes related to physiological disorders and physical factors. Screening is recommended to identify clinically relevant levels of neuroticism for young people during routine medical examinations.

Key words: neuroticism, non−psychotic mental disorders, students.Завантажити в форматі PDF (126 KB)
Наверх